MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...................oJorden om 2000 år?
.............Jorden i mitten av ett nätverk
...................av beboliga satelliter
................som fångar upp solenergi


Jordens befolkning är idag drygt 6,7 miljarder


Jordens befolkning 0000 uppgick till ca 0,3 miljarder
Jordens befolkning 1750 uppgick till ca 0,6 miljarder
Jordens befolkning 1950 uppgick till ca 2,4 miljarder
Jordens befolkning 1970 uppgick till ca 3,6 miljarder
Jordens befolkning 2001 uppgick till ca 6,1 miljarder

Mellan 1970-2001 ökade befolkningen årligen med ca 83 miljoner.
Jordens befolkning ökar nu årligen med ca 80 miljoner.

Om vi kan begränsa expansionen till dagens 80 miljoner
per år har vi år 4000 en befolkning på 170 mijarder.

Om vi fortsätter med en ökning av befolkningen med 1% per år uppnår vi 170 miljarder redan om ca 400år.

Göteborg har då en befolkning motsvarande den Kairo har idag dvs ca 20 miljoner invånare.

__veckans bild 2004 vecka 5______________

Göteborgsregionens befolkning idag uppgår till ca 0,95milj
Göteborgs lokala arbetsmarknad skall år 2020 omfatta närmare 1,5
milj invånare.

(Källor: Diverse hemsidor på Internet samt egna beräkningar.)

_____________________________________

Georg Borgström kom att kallas världens samvete. 1952 började han varna för att mänskligheten var på väg mot katastrof. Redan en fördubbling av folkmängden skulle innebära en sådan.

Hannes Alfvén jämförde människan med en mögelsvamp
i en ostkupa. Svampen förökar sig i det oändliga tills ostbiten är slut vilket innebär massdöd. Människan gör
på samma sätt. Skillnaden är att hon har ett intelekt som borde få henne att finna lösningar.
________________

Georg Borgström hade fel. Katastrofen uteblev.

Hannes Alfvén hade en förhoppning om att människans uppfinningsrikedom kommer att rädda henne i tid.
Får han rätt?

________________

I ett långsiktigt perspektiv finns t ex dessa fyra lösningar om man förutsätter att inga katastrofer skall inträffa.

1. Befolkningsbegränsning genom färre födslar.
2. Befolkningsbegränsning genom att skicka överskottsbefolkningen till andra planeter.
3. En utvidgning av jordatmosfärens byggbara yta
samt ökning av energitillförsel från till exempel solen.
4. En mix av dessa tre lösingar.

________________

Enligt experter är solenergin tillräckligt stor för jordens försörgning under lång tid men möjligheterna att omvandla den till t ex elkraft är ännu inte löst.

...................................... Göteborgs framtid
Göteborgsregionens framtid


..........

år 2008

tillbaka till kommunen!

Till historik!

 

medborgarkraften.com