.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

MÄNNISKANS HJÄRNA

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

MÄNNISKANS HJÄRNA

Ur Processkonstverk nr1 av AP


Vår hjärna
Vår varseblivning sker genom två parallella system, ett medvetet i hjärnbarken och ett omedvetet i det limbiska systemet. Merparten av varseblivningen är den omedvetna.
Det limbiska systemet är alltså kapabelt att ta emot information, värdera den och låta kroppen reagera adekvat, t ex med känslor av välbefinnande eller olust utan att processen når medvetandenivån. Långt efter det att man upphört att medvetet intressera sig för sin miljö fortsätter oinskränkt det medvetna registrerandet som bestämmer så mycket av känsloupplevelserna.
Utformningen av stadsbyggandets visuella och sensuella kvaliteter bör alltså i hög grad ske på det limbiska systemets villkor. Konsten ligger generellt före utvecklingen men blir ofta för den otränade obegriplig och kommer ofta mänskligheten till godo för sent.
Ett sätt att avhjälpa detta är att låta människan avancera från att vara åskadare av till att bli aktör i konsten.

 

Ur M3 digatal world sommaren 2008

Tittar vi på vårt nervsystem är det en fanastisk parallellism; nervceller är långsamma men de delar upp uppgifter mellan sig.

När vi pratar om nanoarkitekturer, en hundradels storlek på tranistorerna mot idag, är det så få elektroner som flyttas för att ge ettor och nollor, att enskilda transistorer inte blir riktigt tillförlitliga. Där kan vi hämta inspiration från biologiska system, de klarar sig med ofullständiga data och har en inbyggd robusthet i systemet.

"Att kunna utnyttja parallellismen är den största utmaningen"
Atila Alvandpour, professor

"Biologiskt inspirerande dataarkitektur hör framtiden till"
Betil Svensson, professor

Processorn år 2050
Fullt funktionella, lärande humanoida robatar är verklighet.
Den enorma processorkraft som krävs för att roboten ska kunna analysera och tolka omgivningen och samtidigt utföra uppgifter och förflytta sig finns tillgänglig.

Uppkoppling
Vad kommer att hända när alla har tillgång till hela internet i fickan var som helst? När alla kan hålla koll på varandra genom superbilliga sändare och mottagare.

Hemmet
Man kan fråga var man har sina grejer.
Vi kommer att veta mer om vår omgivning för att det sitter taggar på våra prylar.
Vi kan lätt sätta en trådlös indikator på varje fönster för att se om de är stängda.

Den stora skillnaden mellan idag och om 15 år är de tjänster som erbjuds. När det gäller sjukvård till exempel kommer vi att få mer vård direkt från hemmet.


"Det handlar om att lägga elektronik på ytor som förut betraktats som omöjliga"

Magnus Berrggren, Linköpings Universitet

Textilier som kan ändra utseende.

Staden
Det kommer att finnas barer i storstäderna som är uppkopplade med varandra via stora skärmar där människor kan träffas nästan som i verkligheten.

Slutsats!
En egen plattform för människans förmågor utveckling, samarbete och anpassning till omgivande krafter är befogad! AP


Till andlighet!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............