.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

FORSKNING

cccccccccccc


Tetrahedron vid Bananpiren

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

FORSKNING

Jan Gehls forskningsarbete
Från Wicipedia
"Jan Gehl, född 1936, är en dansk arkitekt och professor i urban design, som är mest känd för att ha initierat gågatan Ströget som ett projekt för att visa sina teorier om människans beteende i det offentliga rummet. Utfallet blev positivt och helt enligt hans teori så har Ströget också vuxit sig större i sin omfattning och popularitet."

Han har även skrivit boken Life between buildings - using public space (originaltitel: Livet mellan husene).

Bakgrund:
Seminarium nr 5 i serien MELLANRUM i stadsmuseets foajé.
onsdag den 29 april 2009.

Under rubriken SÅ BLIR STADEN EN PLATS FÖR ALLA talade arkitekten David Sim från Gehl Architecs i Köpenhamn.
Han byggde sitt seminarium på professor Jan Gehls forskningsarbete om hur människor använder offentliga rum och om hur stadens utformning påverkar vårt beteende.

Material från diverse hemsidor på Internet.

Från www.gehlarchitects.com

Jan Gehls fiosofi

Inspirera till att skapa städer som är livfulla, hälsosamma, olika, mångfaldiga, hållbara och säkra.

En god stad är en stad där den mänskliga skalan i stadsplaneringen noga beaktas.

Genom att tillåta intentionen att skapa ett "allmänhetens rike" kan de allmänna utrymmena tjäna som platser för alla då de innefattar de unika kvaliteterna och behagligheterna av det speciella urbana sammanhangen.

En stad skall öppna upp, inbjuda och inkludera människor, som sysslar med olika aktiviteter och har olika förutsättningar. Den skall därför garantera mångfald.

Gehl Architects arbetar för att skapa hållbara miljöer och främjar en holistisk livstil.

Ämnen

Principer
• Tänka på människan i första hand i planeringen
• Värdebaserad planering
• 12 kvaliteter för allmänna platser
• H30-byggkoncept för det 21:a århundradet

Tema
Publika utrymmen, mjuka kanter, stränder, förnyelse, gå och cykla. social hållbarhet. aktivitet, hälsosamt allmänt levene, staden som mötesplats.

Metoder
Ändra inställning
Planera med en mänsklig dimension
Översikt av cityliv
Liv, utrymme, byggnad-planering för människan.


Till Social!

Tillbaka till Göteborgs framtid index!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

............