.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID
Förstasidan!

EKONOMIER

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

EKONOMIER

Från MFK:s hemsida
Malmö Fria Kvinnouniversitet

Ur agendan:

Fredag, november 16, 2007
Tema: Alternativa Ekonomier

Lördag 17 november
JAK Malmö kommer till MFK för att informera om JAK Medlemsbank och räntefri ekonomi.
Banken verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner.

Söndag 18 november
Frukostklubb med Kajsa Viklund som håller en introduktion till alternativt leverne med ett anarkistiskt perspektiv utifån ett antal böcker.

Onsdag 21 november
Överlevnad: Det personliga perspektivet Vad betyder "jag har inga pengar"? Vad innebär skuld? Vad är generositet? Vad är snålhet? Vad är ekonomiskt oberoende? Hur okej är det att ta studielån, köpa bostadsrätt, stjäla, löneförhandla, utnyttja staten, handla med aktier?

Söndag 25 november
Överlevnad: Strukturer Ekonomi utifrån klass, kön, etnicitet. !

Söndag 25 november
Konstnärerna Andrea Creutz och Lise Skou berättar om sitt samarbete Swop Projects som visualiserar och kommunicerar ekonomiska modeller som står i motsats till det dominerande pengasystemet. www.swopnetwork.dk

Onsdag 5 december
Överlevnad: Praktiken Vi plockar fram redskapen och gör en handbok i överlevnad.

Inom ekonomin står mutualism för en marknadsekonomi utan räntor, immateriell rätt och ekonomiska privilegier. Mutualismen är individualanarkismens ekonomiska system som bygger på ömsesidighet, att varor och tjänster handlas efter arbetsinsats. Mutualism i dag representeras främst av alternativa valutor som Lets.

Lets är en alternativ valuta eller snarare ett valutasystem för byte av varor och tjänster utan profit. Ursprunget till Lets finner man i Josiah Warrens klassiska försök 1827 i sin tidsaffär där arbetstid byttes mot varor och tjänster. I Sverige finns Lets i Göteborg.


LETS

LETS står för Local Exchange and Trading System. Det första LETS-nätverket startade i Kanada på initiativ av Michael Linton. Nu finns LETS-system på över 400 platser i världen. I Ithaca i USA finns en lokal valuta som kan användas för att betala hyra, köpa biobiljetter och betala restaurangnotan med.

LETS är ett lokalt och räntefritt system för att utbyta varor och tjänster.

Föreningen Göteborgs LETS bildades 2002.
LETS har som syfte att gynna den sociala ekonomin, lokal företagsamhet, sociala nätverk etc.

Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

_____________________________

Till ekonomiska frizoner

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............