.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID
Förstasidan!

BROTTSLIGHET

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

BROTTSLIGHET

UR GP 2008-09-30 av bl.a. Peter Länken, Alf Isemo, Peter Linné och Karolina Vikingsson
Referat AP med reflektioner.

Rubriker
Vems normer ska gälla i Göteborg
Resultat av nätverksbygge dröjer
Dödades med skott i huvudet
Bandidosledare gripen för bombdåd- igen

Göteborg är en stad där polisen nu har stora svårigheter att upprätthålla de samhälleliga normerna.
Vems normer skall gälla i samhället?
Folk häktas men släpps ofta i brist på bevis.

Höstens gängkonflikter har passerat ytteligare en gräns.
En självklar fortsättning på striderna mellan de fraktioner som varit igång under sensommaren.

Kunskapscentret mot organiserad brottslighet är en samverkan mellan nio myndigheter som nyligen startats.
Thomas Segenstedt är projektledare. Han har fått många frågor om vad centret gör för att stoppa skjutandet på gator och torg. Han menar att det är polisens sak.
Kommunstyrelsen berslutade före sommaren om centrets inriktning.
På sikt skall
nätverksbygget mellan bland andra kommun, polis, åklagare, skatte-och tullverk resultera i effektivare metoder att bekämpa organiserad brottslighet.

Det skall bli svårare för kriminella gäng att få uppdrag via offentliga upphandlingar. Centret skall också erbjuda stöd till avhoppare och brottsoffer.

Reflektioner
Stor medborgarkraft läggs på brottslighet och bekämpandet av denna. All denna kraft skulle kunna riktas mot utvecklingen av en medborgarkraftsplattform där även de nu kriminella kan finna former för ett aktivt deltagande för ett bättre samhälle.
Roten till den ökade brottsligheten måste spåras och åtgärdas så att kraften kommer medborgarna tillgodo.

_____________________________

Till Lycka!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............