.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

Bilder av framtidsstaden
III

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

 

Bilder av framtidsstaden
av Anders Gullberg, Mattias Höjer, Ronny Pettersson

Tid och rum för hållbar utveckling

Referat av Arne Person
(Här redovisas endast några brottstycken ur boken, för att ge en bild av dess innehåll, som omfattar hela 574 sidor. Den finns att köpa i bokhandeln!)

________________________________________________

Del 3 Framtidsbilder
Sex framtidsbilder
Stadskärnor - Puls och Lugn
Förstärking - Puls och Lugn
Låghus - Puls och Lugn

Del 3 Framtidsbilder

Sex framtidsbilder

De sex framtidsbilderna redovisas mer i detalj.

I Puls är arbetsdagen ungefär lika lång som idag. Inkomsterna har ökat på grund av fortsatt ekonomisk tillväxt.

I Lugn har de flesta betydligt kortare arbetsdagar än idag medan den materiella standarden i stort är oförändrad.

De tre urbanstrukturerna är: stadskärnor, förstärkning och låghus.

Bilderna presenteras såväl i ord som bild och i siffror. De är anpassade till Stockholmsförhållandena.

Vid en jämförelse av de de sex olika framtidsbilderna är skillnaden i energianvändning ganska små. Detta är en effekt av att den tekniska utvecklingen i princip är densamma i alla framtidsbilderna.

Det framhålls att poängen med framtidsbilderna är att tydligt visa olika alternativ till hur en viss minskning kan uppnås, inte att skapa framtidsbilder med stora skillnader i energiåtgång sinsemellan.

Nästa sida!

Tillbaka till Götebors framtid index!