.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID
Förstasidan!

ANDLIGHET

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

ANDLIGHET

UR GÄSTKRÖNIKA I GP 2008-08-30 av Stefan Edman
Referat AP
Kan tro bota klimatkrisen?

Sveriges ärkebiskop Anders Wejryd bjuder till stort internationellt klimatrådslag för alla intresserade.
Andliga ledare från jordens alla hörn är inbjudna som gäster.
De skall dela livsvisdom ur varandras religösa traditioner, och förhoppningsvis signera ett radikalt manifest i syfte att påverka klimatförhandlingarna, och världens politiska ledare.

Men framför allt vill de visa att problemet med jordens uppvärmning inte bra handlar om teknik, ekonomi och politik. Utan att det djupast sett är en andlig fråga. om hur vi gestaltar våra liv som individer och samhällen på Moder Jord.
Frågor ställs som exempel om hur vi får en sundare helhetssyn på förhållandet mellan människans behov och respekten för naturens egenvärde och sinnrika ekologiska system? Hur blir vi solidariska och hur kan vi hejda vår överkonsumtion? Hur stärker vi hoppet och framtidstron?

Många tycker enligt Stefan Edman att det känns löftesrikt att världens andliga rörelser -"faith traditions"- är beredda att ta ett större ansvar för en hållbar och rättvis världsordning.

Inför klimatkonferensen i Uppsala inspireras Edman av sin favorit , Biskop Gregorios Av Nyssa, en av den kristna kyrkans skarpsinniga tänkare på 300-talet. " Kosmos, världen, är som en levande kropp, och mänskligheten skall vara det goda, friska hjärtat i kroppen."

Till Brottslighet!

Tillbaka till Götebors framtid index!

Bengt Brulde http://hum.gu.se/institutioner/filosofi/personal/bengt-brulde

Bengt Brulde personlig hemsida
http://maya.phil.gu.se/bengt/

Mental Kraft
http://www.mentalkraftab.se/

What is the definition of happiness anyway?
http://www.thehappyguy.com/definition-of-happiness.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............