.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

SIERPINSKI
TETRAHEDRON

cccccccccccc


Tetrahedron vid Bananpiren

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

SIERPINSKI TETRAHEDRON
( Sett ur ett medborgarperspektiv)

Förklaring:
Sierpinskis tetrahedron är en "Platonic solid".
Namnet härrör från den grekiske filosofen Platon som teoretiserade över att de klassiska elementen var
konstruerade av regelbundna solida figurer.

(Anm. Om fractaler finns mycket att hämta från Internet.)

Studiet av fractaler är ett sätt att bättre förstå naturen
och ur den finna framkomliga vägar mot ett uthålligt samhälle.

Sierpinski tetrahedron som "ikon" för samhällsutbyggnaden inom Göteborgsregionens stämmer väl med översiktsplanens synsätt om balanserande krafter med livet i centrum.

Tetrahedron med enskild individ i kraftfältets mitt.

Tetrahedron med Stadsbyggnadskontoret i mitten

Tetrahedron med Göteborgsregionens alla invånare

För respektive kraft skapas en plattform som bevakar sitt revir, men som ständigt anpassas till de övriga så att balansen upprätthålls.


Exempel på tetraedrar

Göteborgsregionen
Göteborg
Respektive stadsdelsförvaltning
Respektive stadsdelsnämnd
Stadsbyggnadskontoret
Fastighetskontoret
Trafikkontoret
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Trafiknämnden
Föreningar och klubbar
Organisationer
Enskilda medborgare

Såväl tidningsrubriker som översiktsplanens
texter påvisar att den fallerande kraften idag
är framför allt medborgarkraften.

Exempel på tetraedrar som idag inte fungerar tillfredsställande enligt senaste Översiktsplanen för Göteborg är
den sociala omsorgen på alla nivåer.

Nedan följer några tidningsrubriker från maj 2008 som visar att behovet av en fördjupad analys av sociala ämnen är akut:

Även unga diskrimineras
Stärk medborgarnas rätt!
Budget för renare stad
Ungdomars hälsa ska diskuteras på seminarium
Ge alla rätt till sjukvård!
Ett andligt hem för alla
Göteborgs barn behöver ett eget kulturhus
Göteborgarna behöver fler mötesplatser
Äldres livströtthet kan behandlas
Större intäkter eller fler som åker kollektivt- det är frågan
Stress på gott och ont
Kvinnan som valde att leva enkelt
Ge ungdomarna fler fritidsgårdar
Hopp för långtidssjuka. Specialsatsning i Halland ska leda tillbaka till arbetslivet.
Västra Götaland halkar efter svensk hälsotrend.


Till Krafter

Tillbaka till Götebors framtid index!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............