.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

PLATTFORMAR
Till miljöplattform

Till socialplattform

Till ekonomiplattform


Till konstplattform

Till Quinta Essentia

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

PLATTFORMAR( Sett ur ett medborgarperspektiv)

För varje kraft skapas plattformar.
För konkurrenskraften och bärkraften kan sådana lätt skapas ur redan befintliga organisationer.

För medborgarkraften och konsten erfordras helt nya.

För att underlätta tillkomsten av dessa har Hedenområdet som ligger utanför Södra Älvstranden utveckling AB:s område valts för båda. Detta har alltid fungerat som ett övningsområde för göteborgarna och får så förbli.

Till miljöplattform

Till ekonomiplattform

Till socialplattform

Till konstplattform

Till quinta essentia

Till artiklar om plattformar

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............