.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID
FÖRSTA SIDAN!

TÄNKVÄRDA CITAT

 

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

Tänkvärda citat

Prylar
"Vi producerar bara fler och fler prylar, men vi behöver allt färre.Vi är alldeles för besatta av tingen. Vi glömmer bort att leva". David Trubridge

Om hållbar arkitektur

Omvärdera värde
"Värdedimensionen av formgivning behöver omvärderas. Begreppet "värde" har hamnat i kris i det moderna industrisamhället. Det globala samhället definierar värde på ett sätt som förutsätter tillväxt, utan att samtidigt värdera tillväxtens konsekvenser." John Manoochehri

"Att reformera formbegreppet visar sig snart handla mer om att ta bort , eller åtminstone att låta bli att tillföra material i designprocessen. Vi bör alltså träna oss i att "designa immaterialitet"- att tillföra värden genom att reducera." John Manoochehri

Green future, urban odling

"Vi har en vision av ett framtida urbant landskap, en bild som målas upp i böcker, filmer, dataspel och serier och som vi hämtar idéer från. Vi inspireras av en slags hårt urbaniserad miljö där människans relation till naturen förstärks ytterligare."
Johan Svensson

"Neal Stephenson är intressant för han bygger upp en framtid i sina böcker som är så tydligt grundad i den värld vi befinner oss i nu." Hans Andersson

" Stephenson lanserar ju en slags framtida revolution där samhället växlar om från "the feed" till the seed"- från teknologiskt beroende till en mer organisk självförsörjning- det är spännande för han förmedlar inte någon direkt dystopi." Malin Zimm

Vår första produkt Streamgarden är ett resultat av vår fascination av hydroponisk odling- man odlar med enbart vatten, utan jord. Hydroponisk betyder "arbetande vatten" Johan Svensson

Låt växterna och träden skydda på sommaren och när löven faller av på hösten kommer solens strålar in i byggnaden. Jag vill se en skyskrapa fälla löv. Det skulle vara en bild av den framtida staden,"
Johan Svensson

Om medborgarnas delaktighet i smhällsuppbyggnaden
Varför fick inte alla de medborgare som visade intresse att medverka i gestaltningen av Södra älvstranden möjlighet till detta?
Fråga av Leif Bernholdsson till Lars Ivarsson

Om mänsklighetens utveckling på jorden

"Mäniskan kan liknas vid mögelsvampen i en ostkupa. Den förökar sig tills osten är helt uppäten utan tanke på att detta leder till total utplåning." Hannes Alfvén

Ur Kay Pollaks bok "att välja Glädje"

"Vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga.
Vår djupaste fruktan är att vi är omåttligt kraftfulla.
Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest.
Vi frågar oss själva: Vem är jag som tror mig vara briljant, storslagen och talangfull?
Egentligen, om du inte är det, vad är du då?
Du är ett barn av Gud.
Att du leker liten förbättrar inte världen.
Det är ingenting upplyst med att förminska dig, så att andra inte kan känna sig osäkra omkring dig.
Vi föddes till att manifestera guds härlighet som är hos oss.
Den är inte i några av oss, den är i oss alla.
Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att göra det samma.
När vi är frigjorda från vår egen rädsla,
frigör vår närvaro automatiskt andra."

Nelson Mandela 1994

Varje tanke du tänker skapar antingen en känsla av harmoni, balans, glädje (dvs lycka) eller en känsla av störning, olust, irritation (dvs olycka).
Mina möjligheter att känna frid, glädje och lycka är ett val som jag kan påverka.
Kay Pollak

Till artiklar

Till Gång och cykelstråk!

Till Älvstaden!

Till Heden!

Till älvstränderna!

Till Information till nätverket!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............