.debatt

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

BID
Business Improvement District

 

cccccccccccc

bakgrund
Bebyggelseantikvarie
Torbjörn Lindstedts debattartikel
i GP 2008-08-04

"Låt lokala organisationer sköta stadsutvecklingen"

 

BID

Definition:(Källa: Internet)
Ett Business Improvement District (BID) är en lokal organistion i vilket affärsverksamheterna inom ett definierad område väljer att betala en tilläggsskatt för att skapa förbättringar för det allmännas bästa och för driften.

Historia (Källa: Internet)
BIDs kom till i Toronto, Ontario, Canada i slutet av 1960-talet och har senare dykt upp över hela Canada och USA men även i i New Zealand, South Africa, Jamaica, Serbia, Albania, England och Wales med fler.
Det finns 57 BIDs inom New York City. I Calgary finns nio zoner och tio i Edmonton.

Sedan tidigt 70-tal har cityområden över hela Nordamerika använt BID som ett hjälpmedel för förnyelse. Detta kraftfulla redskap tillåter en skatt på egendom inom ett definierat område. Intäkten från denna skatt används för att finansiera en rad servicefunktioner inkluderande säkerhet, försvar, handel, ekonomisk utveckling, parkering och andra speciella ändamål.

Det finns en praktisk arbetsmanual för Business Improvement Districts som visar hur man bäst planerar, organiserar och finansierar BIDs, vilken service som erfordras och hur de fungerar och styrs. Den innehåller exempel på lagstiftning, olika typer av skatter och budgetar och verkliga data från över 100 BIDs.

Vare sig man planerar att starta en ny BID eller brottas med utmaningar och tillfällen som framträder som BIDsmogna, kommer Business Improvement Districts att vara en ovärderlig resurs.

-----------------------------------------------------

Ur debattartikel i GP 2008-08-04
av bebyggelseantikvarie Torbjörn Lindstedt. Referat av AP

Låt lokala organisationer sköta stadsutvecklingen
TL skriver att Sverige behöver en mer dynamisk stadsutveckling och stadsplanering som tar vara på värdefulla befintliga bebyggelsemiljöer och som tidigt kan ge både bättre närmiljö för de boende och bättre förutsättningar för det lokala näringslivet.

Han argumenterar för stadsutvecklingsmodellen
Bid: Business Improvement District.

Ett Bid kan bildas här om majoriteten av ett områdes fastighetsägare beslutar sig för att gå samman. Då tas en avgift ut som går direkt till den gemensamma verksamheten.

Bids har visat sig vara en framgångsrik dynamisk och flexibel lösning av lokala problem.
I Storbritannien startades planeringsarbetet i början av 2000-talet, lagstiftningen blev klar i september 2004 och Bids infördes årsskiftet 2004/05 och har fått ett större inflytande från stat och kommun än i USA.

TL fortsätter med att beskriva det allmänna förfallet av Sveriges gator, offentliga platser, lekplatser och parker och avslutar artikeln med att anse att Göteborg och Sverige borde ta upp Bid-konceptet för närmare granskning och forma en svensk modell.

Ur GPs nätdebatt

Låt lokala organisationer sköta stadsutvecklingen
om stadsplanering

Läsarnas kommentarer
Det finns 21 kommentarer

Sidor
1 2 3 ["]
Göteborgs framtid
inlägg av: arnepe 2008-08-11 11:04

Artikelns ämne och inriktning är tillräckligt intressanta för att lyftas fram för vidare tolkning i forum för stadsbyggnadsfrågor. Jag har därför sett till att processkonstverket "Göteborgs framtid" berikats med en fil för "BID" och dylika lokala organisationer.

Till Trafik!

Till Götebors framtid index!

Till Gång och cykelstråk!

Till Älvstaden!

Till Heden!

Till älvstränderna!

Till Vasastaden och "Projekt Stenstaden"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............