.debatt

...............forum...

sammanfattning
GÖTEBORG 2050 -
Visioner av ett hållbart samhälle.
cc

Artiklar m m

Projektet

medborgrkraften.com:s bidrag

...................................
bakgrund

Artiklar m m

Tre artiklar i GP Fria ord

2004 12 09 av Bengt Humble (referat)
Dölj inte visionerna om framtidens Göteborg
Under fyra års tid har tre personer till priset av 9 miljoner kronor arbetat med visioner för framtidens Göteborg. alla rapporterna skall låsas in i en tidskapsel som ska öppnas år 2050.

Är detta värt 9 miljoner frågar sig Bengt Humble. Om inte visionerna tål granskning utan måste gömmas i en låst låda är det bortkastade pengar. Rapporter och visioner ska förstås inte låsas in utan spridas till obligatorisk läsning av stadens politiker och tjänstemän.Framtiden byggs idag med de beslut som tas idag. Inte genom att goda visioner läggs i en låst låda. Genom att se bakåt kan vi lära oss hur viktigt det är att planera framåt.

Bengt Humble slutar med att fråaga sig om göteborgarna år 2050 ska behöva gråta över att goda idéer stoppades i en låda år 2004. Politiker,tjänstemän och Göteborgare måste få ta ställning till alla de visioner som kostade 9 miljoner kronor.

-----------------

GP Fria ord 2004 12 10
av Ann-Marie Ramnerö och Johan Swahn. Replik till Bengt Humble 9 december. (referat)
Göteborg 2050 används redan i dag.

Ann-.Marie och Johan skriver att visionerna självklart inte bara skall gömmas i en låda. Bengt Humble har rätt i detta.

De skriver vidare att syftet med projektet Göteborg 2050
just har varit att redan idag börja bygget av en hållbar framtid. Visseligen är kapseln låst till 2050 men Göteborg 2050-visionerna kommer att användas, och används redan nu, av stans planerare och politiker.

Även de många bidrag som enskilda göteborgre lämnat till Tidskapseln har betydelse. Det startar en viktig tankeprocess inom oss själva. Det har betydelse för hur vi själva lever idag och hur vi påverkar vår omgivning.

Dessutom kommer de utredningar och rapporter som läggs i Tidskapseln att vara tillgängliga på:

www.tidskapseln.goteborg2050.se under överskådlig tid framöver.

Kapseln kommer att förvaras på miljöförvaltningen till allmänt beskådande som en påminnelse om våra mål för en hållbar framtid.

De processer som projektet startat i staden kommer att leva vidare för att utveckla och förverkliga visionerna.
Precis som Bengt Humble vill.

________________

GP Fria ord 2004-12-14 av Arne Person.
Replik till Ann-Marie Ramnerö och Johan Swahn
10 december (referat)
Enskilda göteborgares bidrag till tidskapseln förblir inlåsta

Ann-Marie Ramnerö och Johan Swahn skriver att de utredningar och rapporter som läggs i Tidskapseln kommer att vara tillgängliga på www.tidskapseln.goteborg2050.se. Arne Person förmodar att de menar de offentliga rapporter, som tagits fram i projekt Göteborg 2050, och för vilka bidrag på 9 miljoner utgått. Övriga rapporter och utredningar som enskilda göteborgare bidragit med och som nu är inlåsta vet vi inget om. Bland dessa finns kanske de bästa visionerna. De som redan nu skulle behöva utvecklas och förverkligas.
han ställer frågan. Hur löser man detta?

En annan fråga han ställer är: Hur kommer 2050-års göteborgare att bemöta innehållet i kapselns? Är det heltäckande eller kommer det att ses som ett strikt miljöprojekt?

Han har en känsla utav, att Göteborgs översiktsplan, från 1999 med de tre kraftbegreppen, om något decennium mycket väl kan komma att höjas till skyarna och bli ett föredöme och rättesnöre för utvecklingen inte bara i Göteborg. De sociala problemen, som redan idag är stora, har då förmodligen blivit så katastrofala, att en balans mellan översiktsplanens tre krafter blir det primära målet för den fortsatta samhällsutvecklingen. Nya typer av ”Tidskapslar” försluts och 2004 års version faller kanske i glömska.

Om vi vill visa att sekelskiftets göteborgare, som skapade kraftbegreppen var framsynta och hade förmåga att övertyga de styrande, måste vi även genomföra tidskapselprojekt med utgångspunkt från ett konkurrenskraftsperspektiv respektive medborgarkraftsperspektiv vars tidskapslar lämpligen öppnas år 2050, samtidigt med det nu genomförda bärkraftsperspektivets.

Med ett sådant förfarande skulle säkert många bidragsgivare, som har sina visioner nedtecknade och inlåsta i Tidskapseln träda fram och få dem prövade och utvecklade innan de åter låses in. Vi kan få en strukturerad löpande tidskapselplanering där de tre krafterna får visa sin styrka. Goda idéer som nu hamnar i papperskorgen eller på någon hylla på grund av oförstånd förs på så vis vidare till nästa generation.

Om vi inte tar vara på översiktsplanens kvaliteter riskerar vi att 2050-invånarna säger som Bengt Humble ”Tänk om tre kloka personer för femtio år sedan hade fått arbeta heltid i fyra år för femtio år sedan och då beskrivit hur Göteborg borde utvecklas i ett 50-års perspektiv” med utgångspunkt från Göteborgs översiktsplans tre kraftbegrepp.

Arne Person

Nästa sida!