.debatt

...............forum...
sammanfattning
Långedrag -Saltholmen
Nyheter!
ccccccccccccccccccccccc
bakgrund

Nyheter!

2006 -03-28
Nya Restaurang Långedrag
Ur systemhandling och bygglov

2005-03-09
Utställning om Långedrag
Stadsbyggnadskontoret har inventerat bebyggelsen i Långedrag samt på Saltholmen, Vässingsö och Ängholmen.
Inventeringen finns redovisad i en rapport och sammanfattad i en skärmutställning som visas under tiden 9 mars - 10 maj 2005 på följande platser:

- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20

- Stadsdelsförvaltningen Älvsborg, redegatan 9

_______________________________

Åter startsidan!