.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  


DIALOGPLANERING -
INTERAKTIV PLANERING

ÖVRIGT


bakgrund

Dialogforum
I dialogforum träffar medborgarna sina lokala politiker och diskuterar frågor som berör och intresserar dem. Här får medborgrne möjlighet att påverka lokala beslut i ett tidigt skede av beslutsprocessen.

Politiker med lokal förankring
Varje kommundel kan ha sitt dialogforum. I dialogforum sitter 11 politiker från olika partier som utses av kommunfullmäktige. Tanken är att de politiker som sitter i respektive dialogforum bor i eller har god kunskap om kommundelen.

Varje dialogforum har ungefär 5 möten per år som handlar om aktuella frågor i området.

Inte beslutande
Dialogforum ska inte vara beslutande. Utan syftet är att i dialog med dig som invånare diskutera lokala frågor på ett tidigt stadium innan det mesta redan är låst genom olika beslut.


E-dialog
– diskutera med sina lokala politiker på webben
I e-dialogen diskuterar du frågor som berör och intresserar dig, både i din kommundel och i kommunen i stort.

Vad kan medborgaren göra i e-dialogen?
Medborgaren kan när som helst väcka en fråga eller göra ett inlägg om en fråga som denne vill diskutera eller tycka till om. Om man vill kan man få ett e-postmeddelande när ett nytt inlägg har gjorts i deämnen som man är intresserad av.


Synpunkter!....Inlägg