.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  


DIALOGPLANERING -
INTERAKTIV PLANERING


bakgrund
Dialogplaneringens dilemma.
Under åren har alla möjliga metoder prövats i utvecklingen
av våra bostadsområden. Den senaste "dialogplanering"
har sina brister som framgår av artiklarna nedan.
Dialogplaneringen har genom myndigheternas försorg
blivit enkelriktad dvs. blivit planering på myndigheternas
villkor. Medborgarna lämnar enbart synpunkter

Ur GP 2003 03 05 (Referat)
Dagens krönikör Gunnar Larsson
Stadsplanering bra SDN-fråga.
Stadens utformning skall inte avgöras i slutna rum.

GL hade under förra veckan läst två intressanta artiklar i GP som var och en på sitt sätt handlade om viktig kommunal politik. Den ena handlade om stadsplanering skriven av Susanna Haby, som skrev under rubriken "Bygg bort orättvisorna".
GL tycker det känns bra att hon vill diskutera stadsplaneringsfrågor och medborgarnas möjligheter att få vara med och påverka besluten. Det finns väldigt många synpunkter bland invånare i Göteborg när det gäller hur vi bygger och formar vår stad.

Den andra artiklen var skriven av Ann-Sofie Hermansson (s) och den handlade om våra stadsdelsnämnder. Hon skrev bland annat om att grundtanken bakom SDN-reformen handlade om att utveckla demokratin i Göteborg.

Om det är något område där våra stadsdelsnämnder skulle kunna få stor demokratisk betydelse, så
är det just i stadsbyggnadsfrågor.
Det är på den nivån som vi skulle kunna få ett stort medborgrerligt engagemang för hur vi bygger vår stad och och våra stadsdelar enligt GL.

_________________________________

DIALOGPLANERING -
INTERAKTIV PLANERING

Brev till integrationsminister
Mona Sahlin med svar.

Till integrationsminister Mona Salhin

Angående storstadssatsningen i Göteborg

På hemsidan www.medborgarkraften.com under
debatt/dialogplanering -interaktiv planering
har ett inlägg av mig införts enligt nedan

DIALOGPLANERING -
INTERAKTIV PLANERING

Medborgarkraften i Älvsborg arbetar för en interaktiv
planering.
För att belysa vad som menas med detta planeringssätt
och få det debatterat inleder webbmastern med ett inlägg.

Inlägg 2002 07 23
Referensgruppen Föreningar i Älvsborg ombildades till
Medborgarkraften iÄlvsborg bl a på grund av att målen
inte kunde nås med den planeringsmetod myndigheterna tillämpar dvs dialogplanering.

Så som den utvecklats präglas den av revirtänkande och
rutiner. Den sker på myndigheternas villkor. Kanske
nödvändigt, men dess statiska, fyrkantiga agerande
behöver kompletteras med ett mera både spontant
agerande och långsiktigt synsätt för att få den samhällsutveckling som regeringen förordar dvs ett
samhälle där alla ges möjlighet till delaktighet.

Ett par artiklar i GP härom dagen åskådliggör på ett
bra sätt dilemmat med myndigheternas dialogplanering.

Tidningsartiklar
Ur Fria ord i Göteborgs -Posten den 14 juli.

För få invandrare i integrationsarbetet
Storstadssatsningen i Göteborg tillförs 77,5 nya miljoner
av regeringen.
Pengarna ges till fortsatt arbete med att bryta
segregationen och tillväxten i de fyra mest utsatta stadsdelarna för perioden oktober 2001 - december 2002.

I regeringskansliets beskrivning av storstadspolitiken
står det att sysselsättningen i de utsatta bostads-områdena bör höjas för både män och kvinnor och att kommunen utvecklar denlokala demokratiska dialogen
så att invånarna blir delaktiga i det lokala utvecklingsarbetet. Hur ser det ut i verkligheten?

I Hjällboforums tidning Mångfald Hjällbo (nr 8/6 2002)
kan vi läsa om 32 projekt som ingår i storstads-satsningens åtgärdsplan. Bland 32 projektledare fanns
bara tre invandrare, några av de andra leder 3-4 projekt
samtidigt…
Man sparar för hela Lärjedalen genom att tjänstemännen
anställs som projektledare i Hjällbo.
Projektledartjänster utannonseras aldrig. Dessa projekt
är skräddarsydda för och av dessa tjänstemän. Det är deras jobb och deras idéer som storstadssatsningen betalar…
Sällan har något projekt hjälpt invandrare att ta makten
över sitt eget liv…
Det finns på lokal nivå en mängd aktörer som jobbar
hårt för att göra segregationen mindre negativ men
saknar metoder att bryta den. Samtidigt jobbar tusentals
invandrare, som betraktas som problem,gratis för
företag och kommun som praktikanter eller genom arbetsmarknadsåtgärder för bidrag år efter år…
Vi blir upprörda när man öser pengar över våra bostadsområden utan ordentliga handlingsplaner och mål.
_____________________________
Ur artikel i Göteborgs-Posten den 15 juli.
3982 sökande till 23 jobb
Utbildade inom IT, reklam och journalistik hamnar direkt
ii arbetslöshet.
Arbetsförmedlingarna meddelade för t ex Webdesigner.
Sökande: 799st varav helt arbetslösa 382st.
Anmälda lediga jobb: 0st.
_______________________________________________

Dilemmat
Artiklarna ger en god bild av dialogplaneringens dilemma.
Under åren har alla möjliga metoder prövats i utvecklingen
av våra bostadsområden. Den senaste "dialogplanering"
har sina brister som framgår av artiklarna ovan.
Dialogplaneringen har genom myndigheternas försorg
blivit enkelriktad dvs. blivit planering på myndigheternas
villkor. Medborgarna lämnar enbart synpunkter.
Sign Arne Person


Om Medborgarkraften i Älvsborg

Medborgarkraften i Älvsborg prövar sedan några år
i stället interaktiv planering. Vi har insett
dialogplaneringens brister.
Internationella strömningar, Göteborgs kommuns medborgarkraftsbegrepp och aktiva
egnahemsföreningars arbetssätt har vi tillvaratagit och
försöker nu att skapa ett harmoniskt interaktivt planeringsinstrument anpassat till dagens problem.

Medborgarkraften kan ge mer än bara synpunkter.
Detta visar medborgarna i Älvsborg.
Egnahemsföreningens lösning av Gnistängsmotet
t ex besparade skattebetalarna miljoner kronor.
Engagemanget med att lösa trafiken till södra skärgården
och disponera stadsdelens kvarvarande grönområden till
annat än spekulationsbyggen och bilparkeringar kommer
på sikt att gynna såväl Storgöteborg som stadsdelarnas
utveckling.

Exempel: Nytt boende för såväl unga som seniorer,
moderna mötesplatser, restaurang på Långedragsudden,
gång- och cykelväg utmed kusten, bilpoler och
skärgårdsbåtar in till centrum.

En spridning av idéerna till samtliga Göteborgs stadsdelar
pågår.

Om regeringsinsatserna hade nått de genuina
medborgarkrafterna i de aktuella stadsdelarna där
behovet av utbildade inom såväl IT, reklam som journalistik är stort.
Då hade vi kanske inte haft någon arbetslöshet bland
dem idag, men väl utvecklade medborgarnätverk, hemsidor och partipolitiskt obunden press, som
värdefulla komplement till våra förtroendevalda i samhällsplaneringen.

En tankeställare inför kommande regeringsinsatser!

För information om medborgarkraften besök hemsidan
www.medborgarkraften.com!
För synpunkter till vår styrelse:
styrelsen@medborgarkraften.com

Med vänlig hälsning

Arne Person
Webbchef: medborgarkraften.comSvar på brevet 2002 08 28!

REGERINGSKANSLIET
Näringsdepartementet

Statsrådet Mona Sahlin

N2002/7644/Brev

Hej Arne!
Tack för ditt e-brev från den 2 augusti 2002,
om interaktiv planering.

Jag vill bara säga att jag har tagit del av ditt e-brev med synpunkter på storstadssatsningen. Jag vill samtidigt passa på att tacka för ditt engagemang i frågan.

Stockholm i augusti 2002
Med vänlig hälsning

Mona Sahlin
_________________________


Synpunkter!....Inlägg