.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Ungdom

Göteborgs Ungdomsfullmäktige


bakgrund

2010-04-01

Framställan från
Göteborgs Ungdomsfullmäktige om godkännande av beslut angående vårkampanj ”luften är fri” i Göteborg.

Skrivelsen i sin helhet

GÖTEBORGS STADSKANSLI
Juristenheten
Ungdomsfullmäktige Göteborg 2010-04-01


Till Göteborgs kommunstyrelse
Framställan från Göteborgs Ungdomsfullmäktige om godkännande av beslut angående vårkampanj ”luften är fri” i Göteborg.


Ungdomsfullmäktige har 2010-03-31 fattat beslut om att genomföra en kampanj för att sprida information om vad ungdomsfullmäktige är och vilka frågor de arbetar med. De unga ledamöterna ska gå ut i stadsdelarna och möta sina väljare med förhoppning om att också få med sig synpunkter tillbaka till ungdomsfullmäktige.
Valkampanjen kommer att pågå vecka 18 och 19.
Den sakfråga som kopplas till kampanjen kommer att handla om att unga ska kunna visa sig och sin kreativitet i staden.
Kampanjen är avsedd att nå barn och unga, politiker, föräldrar, skolpersonal, kulturarbetare och andra vuxna.
För att nå ut med vårkampanjen planerar ungdomsfullmäktige att framställa broschyrer och affischer. Affischer kommer att finnas på spårvagnar/bussar och i skolorna. Paket kommer att skickas ut till alla skolor med informationsblad, affischer, knappar och material så att de unga kan skapa egna bilder för att sprida kampanjen.
Beslutet innebär ekonomiskt förslag till en kostnad av 95.000 kr. Med stöd av ungdomsfullmäktiges arbetsordning underställs beslutet kommunstyrelsen för godkännande.
För Göteborgs ungdomsfullmäktige

Eva Looström
Enligt uppdrag

Nästa!

Synpunkter!....Inlägg