..........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
   

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

BYGGEMENSKAPER


bakgrund

År 2015

Föreningen för Byggemenskaper anger följande definition.

Definition
Vad är egentligen en byggemenskap? Den korta och enkla definitionen lyder:
"En Byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad."

I denna definition ligger att byggemenskapen agerar byggherrar och därefter flyttar in i eller på annat sätt använder det hus man planerat och låtit bygga.

Byggemenskapsmässan i Frihamnen 2015
Öppnades av Ulf Kamne som anser byggemenskaper som mycket viktiga.
Fastighetskontoret ska verka för fler byggemenskaper och gemensamhetsboenden. Variationsrikt
(Mål- och inriktningsdokument 2015)
Kommunens roll. . Markanvisning och detaljplanering .Informera och stimulera. .Vara stöd till oerfarna aktörer.
.Hur kommunen kan underlätta för bygg- och bogemenskaper och dess förväntningar på bygg- och bogemenskaper redovisades.


BYGGEMENSKAPER

Från databas info@byggemenskap.se
Registrerade i Göteborg

Byggemenskap Högsbo Göteborg 30lgh
Kooperativ hyresrätt.Ett demokratiskt kollektivhus
Byggår 2017
Öppen för anmäan

Gråberget Göteborg 25lgh
Bostadsrätt Ekologiskt boende i stan Planering pågår
Byggår 2016
Öppen för anmälan

Kumlet Göteborg 7lgh
Bostadsrätt Boende på Brännö Genomförd
Byggår 2013

Under samma tak Göteborg
Hyresrätt Kollektivboende Planering pågår
Byggår 2016


Dessutom

Intresseföreningen Bo ihop:

Östra Kålltorp


1. Övergripande karaktär
Programområdet vid Östra Kålltorp har ovanliga positiva naturvärden och en befintlig bebyggelse som bör tas hänsyn till vid exploatering.. Antingen man förvaltar hyresrätter, säljer bostadsrätter eller villor och radhus borde detta bli ett signum för området. Uthållighet innefattar både energi, ekonomi och socialt liv.
2. Kvaliteter
Området ligger vid ett parkområde vid f d Sanatoriet, som kommer att bevaras. En tätt/låg exploatering i kanten av parkområdet kan fortsätta villaområdets karaktär med öppna knutpunkter.

Synpunkter!....Inlägg