..........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
   

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Antropocen


bakgrund
Föreläsning på Röda Sten

 

Antropocen

Från www.forvarmt.se
Antropocen är en geologisk epok som uppstått genom människans påverkan av jordklotet. Officiellt lever vi idag
i epoken Holocen som startade efter förra istiden för
11.700 år sedan.

Många har idag uppfattningen att människan sedan den industriella revolutionen har påverkat jorden så mycket, vilket bland annat lett till global uppvärmning och klimatförändringar, att vi inte längre befinner oss i
Holocen.

Det var Paul Crutzen, nobelpristagaren som hittade hålet i ozonskiktet, som kom på namnet Antropocen som betyder människans tidsepok.

Överblick från The Economist över jordens epoker.
Människan har bland annat påverkat skogarnas utbredning, havens förlopp och djurlivet på alla kontinenter. Men enligt Crutzen är det viktigaste av allt att även atmosfärens sammansättning har förändrats.
Ett av kriterierna för att det ska räknas som en ny tids-epok är att förändringarna lämnar spår efter sig under lång tid. På bara tvåhundra år, vilket är otroligt kort tid i dom här sammanhangen, har människan orsakat geologiska förändringar som kommer att synas om flera miljoner år.

Om ett par år kan Antropocen ha blivit godkänd en officiell tidsepok. Det är organisationen ICS, The International Commission, on Stratigraphy som gör den officiella tidsplanen över jordens epoker som används i bland annat läroböcker världen över.

Från Wikipedia
Definition och begreppshistorik
Antropocen föreslogs år 2000 av nobelpristagaren och atmosfärskemisten Paul Crutzen, som ser mänsklig
påverkan av jordens miljö som så signifikant att det motiverar införandet av en ny geologisk epok.

Ordet blev först använt på 1980-talet av den amerikanska forskaren Eugene F. Stoermer.

Den italienske geologen Antonio Stoppani föreslog redan
år 1873 att människans påverkan på naturen hade på-börjat
en ny geologisk epok som han kallade antropozoikum.
Stoppanis förslag ignorerades och ansågs ovetenskapligt
av hans samtida; han var här alltför långt före sin tid.

Paleoklimatologen William Ruddiman från Virginias univer_sitet anser att antropocen inte inleddes vid industrialiseringens början. Han vill förlägga starten till för ungefär 8 000 år sedan, då de första bönderna högg ner stora mängder skog för att få åkerfält för sina grödor.

Hos den internationella geologiska organisationen IUGS förbereder en arbetsgrupp en definition av begreppet antropocen. Arbetsgruppens definition väntas läggas fram senast år 2016.

Synpunkter!....Inlägg