eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

UNGDOMSINFLYTANDE


bakgrund

UNGDOMSINFLYTANDE

Ur artikel i Direktpress Göteborg maj 2013

Ny webbsida ska ge ungdomar i Västra Göteborg inflytande
I samband med Tynneredsdagen 5 maj lanseras en ny webbsida, www.ungf.se, som är skapad av och för ungdomar i Västra Göteborg. Webbsidan är tänkt att fungera som en länk mellan unga och tjänstemän och politiker.

Den här sidan är skapad för att främja ett ökat ungdomsinflytande, säger Ida Folkesson, projektledare för Ungdomsforum.Initiativet till webbsidan kommer från ungdomar i stadsdelen.

Det är en grupp på sju ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern som skapat sidan.
Hemsidan är indelad olika ämnen.
Där kan man hitta information.
Där finns också också en länk till en så kallad resurspolare.(En resurspolare är en person som jobbar inom någon förvaltning som ungdomarna kan ställa frågor till.) Resurspolaren ska svara inom två veckor.

Exempelvis kan man ställa frågor till Berit Lyberg som är områdeschef för kultur och fritid. En annan resurspolare jobbar på arbetsförmedlingen, säger Ida Folkesson.

Sara Eliasson är en av ungdomarna som skapat webbsidan. Hon förklarar att visionen är att alla ungdomar ska kunna göra sina röster hörda.

Läs mer på www.ungf.se


Ur Vårt Göteborg
Ungdomsnätverket Gun
Göteborgs ungdomsnätverk

Ungdomsnätverket Gun bjuder in unga göteborgare med idéer.
Öppet möte i kommunhuset.
Varje stadsdel i Göteborg ska ha en supportfunktion för unga människor med idéer.
Det är ett av målen för Gun, Göteborgs ungdomsnätverk.
Den 30 oktober bjöd Gun in stans alla unga till kommunhuset Traktören.

Eva Looström, som arbetar med inflytandefrågor vid Angereds stadsdelsförvaltning är engagerad.

Tanken är att vi som redan är igång med ungdomsråd, ungdomsforum eller vad man vill kalla det, ska försöka hjälpa de delar av staden som ännu inte kommit igång.

Gun startade under våras 2012, efter ett EU-projekt om nya former för unga människors inflytande över närmiljön, livet och samhället.

Då konstaterades att det fanns gott om mindre grupper med ungdomar runt om i Göteborg som engagerade sig i olika frågor.

Men de träffade aldrig varandra! Det fanns inget nätverk. Så vi startade ett. Den som har en bra idé i Angered kanske vill ta hjälp av folk i Askim, Frölunda eller Högsbo för att iscensätta idén eller pröva den. Eller få goda tips och råd.säger Eva Looström.

Hon räknar med 60–70 deltagare vid mötet på tisdagen, både ungdomar och politiker och tjänstemän inom kommunen.

Göteborg har sedan länge ett eget Ungdomsfullmäktige (UF) med 81 demokratiskt valda ledamöter och som sammanträder under kristallkronorna i kommunhuset Börsen.

I några stadsdelar finns även ungdomsråd eller ungdomsforum.

Ungdomsfullmäktige jobbar bara med övergripande frågor för barn och ungdomar i Göteborg. Ungdomsråden jobbar med lokala frågor, förklarar Eva Looström.

Gun ska kunna samla ihop frågor från olika stadsdelar och områden och gå vidare med dem.

Jobbar mot tre mål
Det nybildade nätverket Gun jobbar nu mot tre mål:

• I varje del av staden ska finnas ett slags supportfunktion för unga människor med idéer.

• Det ska vara enkelt och snabbt att föra fram sin idé som ung, ett slags snabbspår för otåliga unga.

• Och till sist ska det vara hyfsat rättvist mellan stadsdelarna vad gäller villkoren för ungdomar, det ska inte spela stor roll var i Göteborg man bor.

Synpunkter!....Inlägg