eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Social Science Park


bakgrund

Läs även!
Social Science Park PK36

Holistic Association Social Science Park
(HASSP)

HASSP.se

 

DEFINITIONER

Social Science Park

Social Science Park definition AP
(Förslaget Göteborg 400 år utgör utgångspunkt):

En Social Science Park SSP kan ses som en traditionell Science Park där de sociala ämnena får ett med övriga jämbördigt värde och medborgarna inkluderas som katalysator/ kitt/ felande länk för
att kunna genomföra de konsekvensanalyser och kraftbalanseringar som krävs för efterfrågad bevisbaserad innovation. Parken görs speciellt attraktiv som mötesplats för medborgarna. Kulturen ges mycket stort utrymme. Medborgarna blir delaktiga i samhällsutvecklingen.

Social Science Park blir en global komponent i innovation-politiken,som fysiskt gestaltas av "triple helix+"*
av staten, industrin och akademin i samverkan förstärkt med medborgarna som katalysator och kitt.

*Triple Helix tes är att potentialen för innovation och ekonomisk utveckling i ett kunskapssamhälle ligger i en mer framträdande roll för universitetet och hybridisering av element från universitetet, näringslivet och regeringen att skapa nya institutionella och sociala format för produktion, överföring och tillämpning av kunskap.

Bakgrund

Baskien bygger Europas första Social Innovation Park i Bilbao. SiPark siktar på att bli hem för tusen problemlösare som arbetar inom den offentliga, privata och sociala företagssektorer på socialt nyttiga och användbara idéer. Vad detta projekt saknar är en länk till universiteten i kärnan av science park-konceptet.

Professor Jonathan Shepherd, en klinisk forskare vid Cardiff University, planerar något liknande för Kriminalvården, som bildar kärnan i vad han kallar världens första "Public Services Research Park".

Frankrike gjorde Europas första science park - med Storbritannien som en relativt sen utvecklare.

LSE (London School of Economics)
talade om att skapa en social science park på 1990-talet, men finansieringen föll igenom. I en värld av stora offentliga utmaningar ropas efter bevisbaserad innovation.
kanske det är en idé vars tid äntligen har kommit.

Science Park

Science Park är en forskningspark, ett område med byggnader avsedda för vetenskaplig forskning för att utveckla företag. Ofta är science parks associerade med eller drivs av institutioner för högre utbildning som högskolor och universitet.
Dessa parker skiljer sig från typiska högteknologiska affärsdistrikt i dess organisation, planering och förvaltning. De har en framtidsinriktning mot utveckling inom vetenskap och teknik. Vanligtvis har företag och organisationer i sådana parker ett fokus på produktutveckling och innovationer i motsats till industriella parker, som fokuserar på tillverkning och företagsparker som fokuserar på administration.
Dessa parker erbjuder ett antal gemensamma resurser.
Företagen i en typisk Science park är främst från den privata sektorn, men parken är också hem för universitet och statliga anläggningar.

I Europa har Pierre Laffitte, hjärnan och grundare av Sophia Antipolis Science Park i Frankrike, beskrivit begreppet som en korsbefruktning som ett utbyte mellan olika kulturer eller olika sätt att tänka som är ömsesidigt produktivt och nyttigt, "korsbefruktning av vetenskap och kreativ konst" inte bara i termer av ekonomi, utan också i termer på en social och kulturell nivå. Hans teori var att kreativitet är född genom utbyte mellan industri, vetenskapliga, filosofiska och konstnärliga tankar. Teknikparker är källor till entreprenörskap, talang, och ekonomisk konkurrenskraft, och är viktiga delar av infrastrukturen för att stödja tillväxten av dagens globala kunskapsekonomi. Genom att tillhandahålla en plats där regeringen, universitet och privata företag samarbetar och samverkar samt forskningsbyar som skapar miljöer som främjar samverkan och innovation stärks utvecklingen, överföringen och kommersialisering av teknik.

Forskningsparker finns för att öka samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter.
En internationell föreningen för Science Parks förklarar att syftet med dessa parker är att främja den ekonomiska utvecklingen och konkurrenskraften i städer och regioner genom att skapa nya affärer, förädla företag, och skapa nya kunskapsbaserade arbetstillfällen.

Cabral Dahab Science Park har varit tongivande i ledningen av forskningsparker runt om i världen och fastställer tio villkor för en science park.
1. Kvalificerad forskning och personalutveckling.
2. Kunna marknadsföra sig.
3. Tillhandahålla marknadsföring, expertis och ledarskap
4. Skydde av produktereller processhemligheter.
5. Kunna välja vilka företagen som ska inkluderas i parken.
6. Ha en tydlig identitet.
7. Ha en ledning med sakkunskap i ekonomiska frågor.
8. Har stöd av kraftfulla, ekonomiska aktörer.
9. Inkludera i ledningen en aktiv person med visioner m m.
10. Inkludera en betydande andel konsultföretag, tekniska serviceföretag med laboratorier samt hög företagskontroll.

Synpunkter!....Inlägg