eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Holistisk Science Park


bakgrund

Social Science Park

DEFINITIONER

Holistisk Science Park

Holistisk Science Park definition AP
(Förslaget Göteborg 400 år utgör utgångspunkt):

En holistisk Science Park HSP kan ses som en traditionell Science Park där helheten sätts i centrum. Den kan ses som en utvidgning av den Sociala Scienceparken där övriga Science parker inkluderas. Medborgarna inkluderas som katalysator/ kitt/ felande länk för
att kunna genomföra de konsekvensanalyser och kraftbalanseringar som krävs för efterfrågad bevisbaserad innovation. Parken görs speciellt attraktiv som mötesplats för medborgarna. Kulturen ges mycket stort utrymme. Medborgarna blir delaktiga i samhällsutvecklingen.

Synpunkter!....Inlägg