eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  
BASINKOMST


bakgrund

BASINKOMST

En grundinkomst är en inkomst utan förbehåll alla beviljas på individuell basis, utan behovsprövning eller arbetsvillkor. http://basicincome2013.eu/

Basic income, a human right

WHAT IS BASIC INCOME?
The emancipatory Unconditional Basic Income is defined by the following four criteria:
universal, individual, unconditional, high enough to ensure an existence in dignity and participation in society.
An Unconditional Basic Income (UBI) or Citizen's Income is a guaranteed income, given to all in addition to any other income they might receive. By advancing equality and economic participation while enabling simpler welfare systems, UBI leads to a fairer and more efficient society.
http://basicincome2013.eu/ubi/question/what-is-the-unconditional-basic-income/

Från den svenska hemsidan!

Europeiska Medborgares Initiativ för en villkorslös basinkomst
En villkorslös basinkomst är en mänsklig rättighet!
Den 14 januari 2013 accepterade Europeiska kommissionen initiativet från Europeiska Medborgares Initiativ för en villkorslös basinkomst för en ettårig kampanj i alla europeiskaländer.

Fram till den 14 januari 2014 behöver vi nå 500 miljoner medborgare i Europeiska unionen för att kunna samla in minst en miljon röster till support för förslaget. 15 medlemstater är redan medlemmar i detta initiativ.

Det måste vara minst 7 stater för att nå upp till det krävda antalet signaturer. Om vi samlar ihop en million röster som ger sin support förbasinkomst från Europas 500 millioner invånare, så måste EU-kommissionen noggrant ta del av vårt initiativ i EU-parlamentet.

Lokala valutor, informella valutor;
läs Gbg-400år förslag 25

samt PK 1

Synpunkter!....Inlägg