eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

MELLANPLATS
MELLANPLATSPROJEKTET


bakgrund

MELLANPLATS
MELLANPLATSPROJEKTET

Forskningsprojektet som skrivit boken
"Framtiden är redan här"
kallas för Mellanplats men har egentligen det långa namnet "Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering.
Ett interaktionsforskningsprojekt".

Projektet är finansierat av Formas.

Mellanplatsprojektet pågick i januari 2011 till 31 mara 2013 och förvaltades av Göteborgs miljövetenskapliga centrum på Chalmers tekniska högskola. Projektledare var jenny Stenberg på Chalmers Arkitektur och projektet var transdisciplinärt i den meningen att de tolv deltagarna kom från olika bakgrunder inom akademin.

Läs boken!

Synpunkter!....Inlägg