eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

KULTURHUS BERGSJÖN


bakgrund
Kommunen satsar 125 milj. Skr
på ett kulturhus i Bergsjön.

Kulturhus Bergsjön
Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt sig för att satsa 125 miljoner kronor för att bygga ett kulturhus i Bergsjön år 2014. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg har fått uppdraget att leda arbetet.


Arbetet med Göteborgs nya kulturhus kan följas på facebook och twitter samt på SDN:s hemsidan.
Här samlar stadsdelsförvaltningen information om förberedelserna för att skapa Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön.

Synpunkter och idéer samlas in under februari-april 2013
Vilka verksamheter som ska rymmas i det nya kulturhuset i Bergsjön ska nu stadsdelsförvaltningen utreda.

Möten
Kommande dialogmöten
Måndag den 6 maj kl. 17.30 på Bergsjöns kulturcafé
(i Utveckling Nordosts lokal på Rymdtorget 7A).

Torsdag den 30 maj kl. 12-19 i Nordstan. (Kulturhus Bergsjön kommer att ha en utställningsdisk inne i Nordstan.)

Tidigare möten
Den 10 april hölls ett diskussionsmöte i Stadsmuseets foajé. Inför mötet fanns en tredje sammanställning av de förslag och idéer som kommit in fram till den 15 mars.

Den 4 mars hölls ett diskussionsmöte på Bergsjöns kulturcafé (i Utveckling Nordosts lokal på Rymdtorget 7A). Som diskussionsunderlag fanns en andra sammanställning av behovsutredning och inkomna idéer och förslag.

Den 18 februari hölls ett diskussionsmöte på Bergsjöns bibliotek. Som diskussionsunderlag fanns en första sammanställning av behovsutredning och inkomna idéer och förslag.

Den 4 februari hölls ett första informationsmöte om planeringen för Göteborgs nya kulturhus på Bergsjöns bibliotek.

I en pdf-fil på Östra Göteborgs hemsida finns en sammanställning av behovsutredningen och de förslag och idéer som kommit in till stadsdelsförvaltningen fram till den 15 mars 2013. Inför kommande möten kommer sammanställningen att uppdateras och kompletteras.

Skicka e-post till: kulturhusbergsjon@ostra.goteborg.se

Följ arbetet med Göteborgs nya kulturhus på facebook och twitter
www.facebook.com/kulturhusbergsjon

www.twitter.com/KHBergsjon

Förberedelsearbetet inför det nya kulturhuset i Bergsjön stöds av EU-projektet Utveckling Nordost.


Mejl om förslag Social Science Park
Hej!

Tack för ditt mejl! Det ser spännande och genomtänkt ut. vi sparar det tillsammans med alla inkomna tankar och förslag som vi sätter stort värde på att få in och samtala kring...

--------------------------------
Kulturhus Bergsjön
Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg

Se vidare Heden som central Social Science Park
som inspiration inför Bergsjöns kulturhus innehåll och betydelse för stadsxdelens och övriga stadens utveckling

samt pdf fil om Social Science Park

till Lokal Social Science Park Bergsjön

Synpunkter!....Inlägg