eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

SERENDIPITY
Definitioner


bakgrund

SERENDIPITY OCH
SERENDIPITY INNOVATION
Definitioner


Definition Wikipedia

Serendipity means a "happy accident" or "pleasant surprise"; specifically, the accident of finding something good or useful without looking for it. Julius H. Comroe once described serendipity as : to look for a needle in a haystack and get out of it with the farmer's daughter.

Serendipity är en "lycklig slump" eller "pleasant surprise", specifikt lyckan att hitta något gott eller användbar utan att titta efter det. Julius H. Comroe beskrev serendipity som: att leta efter en nål i en höstack och komma ut med bondens dotter.

"Serendipity, har valts till ett av engelskans mest svåröversatta ord. Serendipity betyder ungefär att man helt slumpmässigt kommer fram till lösningen på ett problem."


För filmen med originaltiteln Serendipity, se Om ödet får bestämma (film 2001)
För akronymen SERENDIP, se SERENDIP
Serendipitet är en oavsiktlig upptäckt, en positiv överraskning vid sökandet efter något annat.

Ordet serendipitet myntades av den brittiske författaren Horace Walpole 1754 i ett brev till Horace Mann: "Denna upptäckt är förvisso nästan av den typen jag kallar serendipitet, ett väldigt uttrycksfullt ord." Ordet hade sitt ursprung i vad han kallade en "enfaldig saga med namnet Tre prinsar från Serendip; ... [dessa gjorde] ständigt, genom tillfälligheter och skarpsinne, upptäckter av sådant de inte var ute efter".


Definition Wikipedia
Ordet användes ursprungligen för att beteckna förmågan att ta tillvara upptäckter, som man kommit över av en tillfällighet vid sökandet efter något annat. Idag avses det ofta också för själva föremålet för upptäckten.Källa: Serendipity Innovations

Hela denna dag är det Serendipitydagen i hela världen. Namnet myntades för första gången 28 januari 1754 av den brittiske författaren Horace Walpolei. Dagen har sedan i Amerika uppmärksammats som just "Serendipitydagen". Serendipity betyder lyckosam olycka, dvs. att något inte blir som man hade tänkt sig men det blir rätt bra ändå - kanske t.o.m. bättre. Den engelska översättningen ser ut som följande: accidental sagacity or the faculty of making fortunate discoveries of things you were not looking for.

Historien om företaget Serendipity Innovations tog sin början tack vare en tillfällighet som blev en riktig lyckträff. Allt började 2002 när en av grundarna, Saeid Esmaeilzadeh, professor i materiallära vid Stockholms universitet, arbetade i labbet och drabbades av en "Serendipity". Under ett experiment försvann plötsligt kylvattnet till en av ugnarna och ugnen stängdes omedvetet av mycket snabbare än planerat. Saeid Esmaeilzadeh kom tillbaks till labbet dagen efter och undersökte keramsmältan som stått i ugnen och upptäckte att den blivit extremt hård, slitstark och med ett brytningsindex som hos en diamant. Idag utgör Serendipityn grundplåten för ett av våra portföljbolag - Diamorph.


Serendipity Innovations

Serendipitys kärnverksamhet är att skapa nya innovativa företag baserade på ledande akademisk forskning.
Detta gör vi tillsammans med ledande forskare, drivna entreprenörer och i nära samarbete med potentiella kunder för att säkerställa att de produkter och tjänster som utvecklas uppfyller faktiska behov och krav. Våra produktutvecklingsprojekt involverar i regel alltid en finansiellt engagerad kund. Detta koncentrerar värdeskapandet och allokerar resurserna så att värde skapas där värde behövs och uppskattas ur ett kundperspektiv.

Vi förväntar oss
Serendipity Innovations söker personer med mycket goda studieresultat från ekonomiutbildning, gärna med inriktning på entreprenörskap. Teknisk och/eller medicinsk utbildning därutöver är meriterande. Den sökande ska ha god problemlösningsförmåga samt vara ansvarstagande och nå resultat. God kommunikationsförmåga är en nödvändighet. Den sökande ska vara resultatorienterad och ha förmågan att finna nya, kreativa lösningar på utmaningar.

 

Synpunkter!...