..........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
   

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

ÖPPNA KANALEN GÖTEBORG


bakgrund

Öppna Kanalen i Göteborg
Från http://www.oppnakanalengoteborg.se/

är en ideell förening som bildades 1993, fick koncessionstillstånd 1/1 1995 och det första programmet sändes 23/3 1995. Öppna Kanalen är en s.k. public access-kanal vilket man brukar översätta med "allmänhetens tillgång". Verksamhetens främsta syfte är att tillhandahålla allmänheten fri TV-publicering och därmed bidra till ökad demokrati och yttrandefrihet. Public access är en relativt ny företeelse i Sverige men har föregångare sedan decennier framför allt i Tyskland och USA.


Sändningsområden
Öppna Kanalen sänder dygnet runt i Com Hems analoga grundutbud på kanalplats S11 och i Telias digitala nät på kanalplats 500. Vi når ca 245 000 hushåll i Göteborg, Partille, Mölndal, Kungälv och Kungsbacka samt 8.000 hotellrum och samtliga studentbostäder i Göteborg.

Programutbud
Öppna Kanalen sänder TV-program som producerats av i första hand föreningens medlemmar vilka representerar ett brett spektrum av Göteborg, från ideella föreningar och invandrarorganisationer till stadsdelsförvaltningar, etablerade företag, skolor, universitetsinstitutioner, religiösa samfund och politiska partier.

Synpunkter!...