.........
START

{1}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
   

.debatt

..{2}.forum...  
DIREKTDEMOKRATI
Folkinitiativ
Handbok i direktdemokrati av Peter Eriksson och Bruno Kaufmann

DIREKTDEMOKRATI
Ur Wikipedias definition:
Direktdemokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva. Direkt demokrati som styrelseskick på nationell nivå existerar idag inte, utan vanligen förekommer olika former av representativ demokrati. Däremot finns inslag av direkt demokrati i många representativa demokratier, till exempel i form av folkomröstningar. Den tidiga atenska demokratin kan sägas ha tillämpat en form av direkt demokrati med endast ett fåtal, huvudsakligen militära valda ämbetsmän. På kantonal nivå har direktdemokrati varit ett starkt inslag i Schweiz.

Direktdemokrati Ur "Folkinitiativ"
Gamla modellen:
Försvagar de politiska partierna eller de folkvalda parlamenten.

Nya modellen:
Direktdemokratiska verktyg som förstärker folkinitiativet och bidrar till att vår folkvalda demokrati blir ännu bättre på att representera det vi vill med Sverige.

Den enskilda människan ska kunna vara med på riktigt i den politiska processen.

Mer om den moderna direkta demokratin!

Mer om EU:s medborgarinitiativ