eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

SOCIAL HÅLLBARHET


bakgrund

 

Ur Göteborgs Fria tidning
Publicerad: Onsdag 19 september 2012

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/94355#ixzz27OIJdNnf


Social hållbarhet i staden fokus på kongress
Göteborg

|
I dag avslutas en världskongress om hållbar stadsutveckling som hålls i Göteborg. 44 länder är representerade och från Göteborg har bland andra Anneli Hulthén funnits på plats och presenterat projekt Centrala Älvstaden.

Den 56:e versionen av IFHP:s världskongress hålls i Göteborg mellan den 16-19 september. IFHP står för International Federation for Housing and Planning.
– Vårt fokus för kongressen är de sociala frågorna i stadsutvecklingen, säger Adelina Lundell. Många känner sig inte som en del av staden eller att de har möjlighet att påverka hur den utvecklas eller planeras.

Adelina Lundell är en av projektledarna för den världskongress som IFHP, International Federation for Housing and Planning, håller i Göteborg den här veckan. IFHP är ett nätverk som inriktar sig på hållbar stadsutveckling och innefattar organisationer och enskilda från hela världen.

Temat för årets kongress är social hållbarhet under rubriken ”Den inkluderande staden i en global värld”. Hundratals stadsplanerare har samlats för att utbyta idéer och erfarenheter, lyssna på föredrag och göra studiebesök runt om i Göteborg.

Göteborgs stad har arbetat aktivt för att få hålla den här kongressen, berättar Adelina Lundell. Dels sätter det staden på kartan, dels är det ett tillfälle att diskutera de sociala aspekterna av stadsutveckling lite extra.

– Vi ser att segregationsproblemen blir mer och mer påtagliga och det är något vi behöver jobba aktivt med, säger hon. Ofta lyfts de ekonomiska frågorna, men de är ju tätt ihopkopplade med både sociala frågor och miljöfrågor. Vi kan inte frikoppla de tre delarna från varandra.

Under tisdagsmorgonen fanns Anneli Hulthén, kommunalråd, och Bo Aronsson, projektledare på Centrala Älvstaden, på plats för att berätta om framtidsplanerna för Göteborg. Samma presentation hölls för allmänheten på eftermiddagen, och en stor del handlade om Vision Älvstaden.

– Göteborg är inte bara kluvet av älven rent fysiskt, utan även mentalt. Är du född på en sida av älven stannar du ofta där. Det vi vill göra nu är att föra samman båda sidorna, sade Anneli Hulthén.

Hon påtalade vid flera tillfällen problemen med segregationen i Göteborg, men menade att det fokus som nu läggs på centrum inte ska förvärra situationen.

– Det här projektet innebär inte att vi glömmer bort resten av staden. Men den stora frågan är ju hur vi stoppar rika människor från att segregera sig själva? Som det ser ut nu bor vita och rika där de vill, och resten får bo där de kan.

Adelina Lundell är även hon delaktig i Centrala Älvstaden. Hon har skött medborgardialogen i projektet och vet att det finns mycket att jobba på när det gäller att göra Göteborg till en inkluderande stad.

– Många känner att de inte är en del av Göteborg och att de inte kan vistas i vissa delar av staden utan att bli uttittade, säger hon. Det är självklart ett stort problem.

Samtidigt är Adelina Lundell optimistisk inför framtiden.

– Min förhoppning är att saker håller på att förändras, säger hon. Det känns nu under kongressen att det finns ett enormt engagemang runt om i världen. Man vill hitta lösningar tillsammans på ett annat sätt än man vågat förut.

Gensvaret i samband med medborgardialogen har varit stort – 2 800 göteborgare har kommit med tankar och idéer kring hur deras stad ska se ut i framtiden.

– Det händer jättemycket runt om i Göteborg, säger hon. De här frågorna ligger i ropet och de flesta verksamheter ser ett behov av att jobba på en bredare front, i samarbete med till exempel universitet, näringsliv och med boende och andra verksamma i staden.

Maja Andersson.


Läs mer: http://www.goteborgsfria.nu/artikel/94355#ixzz27OIJdNnf

Synpunkter!....Inlägg