eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

MR-forum Väst

Ett aktörsnätverk för
mänskliga rättigheter


bakgrund

Mr-forum Väst är ett projekt som pågår under 2012, initierat av ABF Sydvästra Götaland med finansiering av Kommittén för rättighetsfrågor vid Västra Götalandsregionen.

MR-forum Väst

Ett aktörsnätverk för
mänskliga rättighete
r

Mr-forum Väst är ett projekt som pågår under 2012, initierat av ABF Sydvästra Götaland med finansiering av Kommittén för rättighetsfrågor vid Västra Götalandsregionen.

Syftet med MR-forum Väst är att verka för att förbättra möjligheterna för förverkligndet av de mänskiliga rättigheterna genom att stärka och utveckla samverkan och samarbetet mellan MR-organisationer och initiativ i Västra Götalandsregionen samt att genmom att synliggöra medlemmarnas människorättsarbete utåt!

Medlemskapet är gratis och organiationerna bestämmer själva till vilken grad de vill vara aktiva.

Under projektperioden april-december träffas nätverket för att blnd annat:

• Se över kompertensutvecklingsbehov...

• Skapa och senare genomföra en öppen föreläsningsserie för att synliggöra vårt människorättsarbete utåt och sprida kunskap

• Skapa en gemensam utbildnings- och föreläsningskatalog som vi marknadsför ...

• Genomföra eventuella fokus-eller kampanjgruppsträffar...

• Genomföra ett avslutande öppet MR-forum där allmänheten bjuds in.

Läs mer på hemsidan:
MR-forum Väst mrforumvast.se
drivs av ABF Sydvästra Götaland

 

Synpunkter!....Inlägg