eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning


Citizen Science

Crowdsourcing
Utifrån-in-process
Öppen innovation


bakgrund

Ur Allt om Vetenskap

Citizen Science

Allmänheten forskar åt forskarna
Flera amatörers samlade bedömning kan vara bra, eller till och med bättre, än en experts. Det har forskare upptäckt bland annat när de handlar om att klassificera galaxer. Genom att lägga upp bilder på en miljon galaxer på Internet och få hjälp av allmänheten gick det snabbare och bättre än vad någon kunnat föreställa sig. det är bara ett exempel på citizen science - när forksare tar hjälp av allmänheten.

År 1995 började rymdsondern Soho observera solens aktivitet. Ett instrument (Lasco) som var tolfte minut fotograferade solens korona. Bilderna sändes kontinuerligt ned till jorden, där de ögonblickligen lade ut på Internet.

Till allmän förvåning började det dyka upp massor av små kometer. Många amatörastronomer lärde sig att plocka upp de senaste bilderna från Lasco för att leta efter nya kometer.

Amatörerna utklassade snart de proffessionella astronomerna i sökandet.

(ANM av AP: I tidskrften omnämns ett stort antal lyckade Citizen sciense projekt. Citizen Sciense förefaller ligga till grund för de betydligt yngre begreppen;
Crowdsourcing, Utifrån-in-process och Öppen innovation.


Ur SEA GRANT

Citizen Science
Involving citizens in scientific discovery in the natural environment

The term citizen science is relatively new and defined in various ways. Here are a few definitions from several sources. Please share your definition as part of WSG's Citizen Science Survey, cited below.

“Projects that engage the public in making observations and collecting and recording data”

Washington Sea Grant, Washington State University Extension and the Citizen Science Advisory Panel
“Projects in which volunteers partner with scientists to answer real-world questions”

Citizen Science Central, Cornell Lab of Ornithology
“Projects or ongoing program of scientific work in which individual volunteers or networks of volunteers, many of whom may have no specific scientific training, perform or manage research-related tasks such as observation, measurement or computation”

Källa: Wikipedia
“A contract between scientists and citizens to collect, verify, analyze and report out from rigorous, high quality data of direct relevance to natural resource management, conservation and environmental health and quality”

Coastal Observation And Seabird Survey Team (COASST)
“The involvement of nonscientists in scientific research”


Crowdsourcing

Källa: Wikipedia


Crowdsoursing är en metod att söka förslag till problemlösning från många andra parter.
Det har till stor del blivit möjligt med Web 2.0.

Jeff Howe, som myntade begreppet, konstaterade att konceptet crowdsourcing beror på det faktum att då det är öppet för alla att bidra, att det drar till sig de som är mest lämpade att utföra uppgifterna, lösa komplexa problem och bidra med de mest relevanta och nytänkande idéerna.[2][källa behövs]

Till exempel kan allmänheten bjudas in att utveckla ny teknologi, framföra en design (också känd som samhälles-baserad design[3] eller "designad av en demokrati"), finslipa eller framföra olika steg för en algoritm, eller hjälpa till att ta vara på, systematisera eller analysera stora mängder data. 2011 användes crowdsourcing för att utforma Islands nya konstitution.

Det finns gott om pengar att hämta för individen genom crowdsourcing genom olika designprojekt där man som företag lagt ut ett pris till den som kommer på dess nya design har genomförts. Bland annat gjorde Pepsi detta 2007 där vinnaren fick 10 000 dollar som prissumma för att designa deras nya burk. Genom att låta allmänheten göra designen så sparade företaget pengar istället för att anlita dyra designers.

Historia Termen "crowdsourcing" är en sammanbindning av orden "crowd" och "outsourcing", den nämndes första gången i juni 2006 av Jeff Howe i en artikel vid namn "The Rise of Crowdsourcing" i tidskriften Wired.[6][7] Howe förklarar där att på grund av att teknologiska framsteg har tillåtit billig elektronik för konsumenter har klyftan mellan proffs och amatörer minskat. Företagen kan då dra nytta av allmänhetens talanger och Howe uttalar att detta inte är outsourcing, utan crowdcourcing.


Juridiska aspekter För att reda ut vem som har rätt till vad och hur upphovsrätten ska regleras samt undvika missförstånd och framtida problem, så görs en aktiv handling i samband med att bidraget skickas in.
Den handlingen innehåller ett avtal som visar hur rättigheterna samt upphovsrätten regleras.


Ur CIO-artikel

Det är en kärnfråga i crowdsourcing, en trend som blir allt mer relevant inte bara för it utan för CIO:ns bredare ansvar.
En av pionjärerna på området är amerikanska Topcoder. Företagets affärsmodell ser ut så här: En kund kommer till Topcoder med ett utvecklingsuppdrag, och Topcoder lägger fram det som en ”tävling” för sin pool på 300 000 programmerare världen över. Den som bäst möter kundens krav vinner – och belönas med pengar.

Ur www.ekonomisverige.se

Ny kraft i de sociala medierna 8 november, 2011
Samentreprenad, svärmarbete eller allemansdelegering? Begreppet crowdsourcing handlar om att ta hjälp av en stor grupp för att inhämta kunskap. Med hjälp av sociala medier är crowdsourcing ett kraftfullt verktyg – både privat och i arbetslivet.

Fler än fyra miljoner svenskar finns nu på Facebook och den genomsnittliga användaren har 147 vänner. Tack vare Facebooks stora genomslag är det där som crowdsourcing är mest förekommande. När användare ”A” ber om råd i en fråga, allt från att söka tips på bra hantverkare till hur nya jobbskatteavdraget ska tolkas, så kan alla dennes vänner bidra med sin kunskap. När sedan frågan ställs vidare av användare ”B” så ges tillgång till hela dennes nätverk och däri ligger den stora kraften i crowdsourcing.

I en undersökning från våren 2011 av Cisco’s Internet Business Solutions Group framgick det att över 50 procent av investerare under 50 år som investerar 500 000 dollar eller mer inte längre litar på finansiella rådgivare. Istället vänder de sig till olika forum på nätet och ställer frågor i sina egna kanaler i sociala medier.

En svensk undersökning från mars 2011 visar att 73 procent av nätanvändarna litar på rekommendationer från communitysajter och en besökare från en sajt med någon form av användargenererat material är tio gånger troligare att genomföra ett köp. Detta stämmer väl överens med den ensamma finansiella rådgivarens minskade betydelse.

Crowdsourcing som arbetsverktyg

Det kanske mest framgångsrika exemplet på crowdsourcing är det världsomspännande uppslagsverket Wikipedia som helt bygger på användargenererad information. Wikipedia är världens femte största webbplats med över 20 miljoner artiklar på 282 språk och 90 000 aktiva ideella skribenter.

Allt fler journalister använder crowdsourcing genom att få tag på intervjupersoner, inhämta information och hitta artikeluppslag via sociala medier. Även företag utnyttjar i allt större grad sina kunder och användare för att utveckla sina produkter.

När Facebook skulle lanseras globalt anlitades ingen översättningsfirma. Istället lät de användarna översätta all engelsk text i menyer och länkar till deras eget språk.


Källa: Wikipedia

Utifrån-in-process
Utifrån-in-processen är ett sätt att använda sej av Öppen innovation (Open Innovation)

Tillvägagångssätt
Företag eller organisationer använder sig av samarbete med kunskap och kompetens utifrån, dvs utanför företaget eller organisationen, för att stärka innovationen inom företaget eller organisationen.
Samarbetet kan gälla med kunder och/eller leverantörer. Projekt där öppen källkod används är ett exempel på en utifrån-in-process.


Källa: Wikipedia

Öppen innovation
Begreppet Öppen innovation (på engelska open innovation) myntades 2003 av Henry Chesbrough, professor på Center for open innovation vid University of California. Han definierar Open Innovation som ett medvetet in- och utflöde av kunskap för att accelerera intern innovation och att expandera marknader för externt användande av interna innovationer. Kopplingar finns även till liknande begrepp som öppet innehåll, öppen källkod, crowdsourcing, användardriven innovation, öppna standarder, öppna system och web 2.0.

Begreppet kan definieras som "företags utvecklande av billiga och bättre idéer från de bästa källorna i världen genom samarbete med personer utanför den egna organisationen, inklusive kunder, återförsäljare och till och med konkurrenter" enligt tidskriften Shortcut.

"Öppen innovation är ett paradigm som innebär att företag kan och bör använda såväl externa som interna idéer, samt interna och externa vägar till marknaden, när företagen utvecklar sin teknik". Gränserna mellan ett företag och dess omgivning har blivit mer öppna, innovationer kan enkelt överföra inåt och utåt. Den centrala idén bakom öppen innovation är att i en värld där kunskap är vitt utbredd har företagen inte råd att enbart förlita sig på sin egen forskning, utan bör istället köpa eller licensera processer eller uppfinningar (det vill säga patent) från andra företag. Dessutom bör interna innovationer som inte utnyttjas i ett företags verksamhet tas utanför företagets dörrar, exempelvis genom licentiering eller samriskföretag kring spinoffprodukter."


Läs mer om öppen innovation!

Till menyn!

Synpunkter!....