eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Interactive Meeting


bakgrund

Interactive Meeting


Hur man designar ett interaktivt möte
Originalartikel av Terrence Russell
http://howto.wired.com/wiki/
How_to_Design_an_Interactive_Meeting

Denna artikel är en del av en wiki alla kan redigera.

Creative commons license
Du är fri att dela -kopiera, distribuera och överföra arbetet för remix- att utnyttja arbetet.

----------------------------------------------------------------

Bygga en disposition
Alla klockor och visselpipor i världen är värdelösa om du inte har en plan för ditt möte. Börja med att samla allt relevant material som du vill inkludera - grafer, dokument, samtalsämne PM, foton, video etc. - och lägga upp en grov skiss.

Även i skisstillstånd bör det centrala mötesbudskapet framgå i dispositionen. Målet är att kartlägga en kortfattat och intressant berättelse full med relevant information.

Ett tips: I slutet av detta steg bör du ha en ungefärlig uppfattning om mötets varaktighet också. Gör en mental anteckning om detta eftersom det kommer att komma väl till pass senare medan du repeterar.

Välj ditt vapen
I centrum för varje bra interaktivt möte är tillförlitlig teknik. Även om de flesta företag föredrar en viss leverantör för webbkonferens programvara, var inte rädd för att utforska några av de andra alternativen som finns där ute..

Ytterst är målet att välja en flexibel och enkel sätt att använda en plattform som skickligt kan hantera alla dina multimedia komponenter. Old school chat-stil mötesrum är en basfunktion man måste ha, men stöd för webbkameror för ansikte mot ansikte interaktion är ett ännu mer övertygande sätt. Kom ihåg att program för webbkonferenser i huvudsak är motorn för all din interaktivitet - så hitta något som passar dina behov.

Ett tips: Försök att välja en tjänst som är kompatibel med ett brett utbud av operativsystem och / eller enheter. Ju kortare det tekniska hindret är, desto mer sannolikt kommer dina kollegor att delta.

Kartlägg
Beväpnad med en kontur och mjukvara, är det dags att börja tala om ett fastställande av grunden för din interaktivitet. I detta skede bör du fokusera på att blanda ihop de långa sträckorharrangerna av "blah blah blah" med en liten visuell Razzle blända. Börja med att dumpa alla dina digitala tillgångar för mötet på programvarans tidslinje och få en grov kronologisk bild av hur flöde går.

Härifrån kommer du att vilja fylla utrymmen i mitten av tidslinjen med text bilder som förankrar dina mest vitala talande poäng. De andra mest vitala punkterna bör införas därnäst i tidslinjen, och så vidare. Vid slutet av detta steg bör du ha en (något grovt) utkast utstakad.

Ett tips: Du försöker skapa en informativ interaktiv upplevelse - inte en halsbrytande schizofren info-dump. Lämna alltid plats i tidslinjen för frågor och diskussion.

Trimma
Ingen gillar att sitta av ett meningslöst, slingrande halvtimmes webb- möte. Uppgiften på denna punkt är att trimma materialet och göra fokuseringar i steg 1.

Detta steg fungerar också som en stor möjlighet för att åstadkomma interaktivitet. Ser du långa texter och torrt material tänk på att en bild (eller en graf, eller infographic) säger mer än tusen ord.

En video är ofta oerhört mycket mer intressant (och snabbare!) än att låta dina deltagare läsa igenom dystra textbilder.

Övning ger färdighet
Köra ett interaktivt möte är mer än starta programvaran och trycka på "Play". Du måste stå ut med många testkörningar (och kanske något test med publik) innan du kommer att uppnå den önskade utformningen av ett spännande och engagerande interaktivt möte.

Vårt råd? Försök att göra individuella testkörningar utan publik som fokuserar på specifika aspekter av mötet. Repetitioner fokuserade på timing, övergångar, eller bara för få programvaran att köra smidigt under samtalet kan vara lav stort värde.


Interactive Meeting
Hämtat från interactivemeeting.se
Interactive Meeting Sweden AB

Historik
Interactive Meeting Sweden AB har funnits sedan 1998. De första versionera av Interactive Meeting uppstod i ett samarbete med Skandia Future Center Tillsammans skapades ett modernt verktyg där ledordet var användarvänlighet. Verktyget ska leda och stödja arbetet
i mötesprocesserna.

För att alla, även IT ovana användare, skulle känna sig trygga skapades ett väldigt enkelt interface på principen "skriv och tryck enter". Denna princip har behållits.

Under 2000-talet har ITvanan utvecklats enormt. Vi har sett nya beteenden hos våra deltagare. Därför släpps nu 2012 en helt ny version av Interactive Meeting.


Svara på lappar

Idéer
Samla idéer på ett snabbt sätt från många, behandla med sortering och eller prioritering.

Frågor
Använd Interactiv Meeting för att få in deltagarnas verkliga frågor.

Virtuellt eller IRL
Med Interactive Meeting kan deltaganrna vara samlade eller utspridda i tid och rum. Men du styr.

Kunskapsdelning
I en grupp finns det mycket kunskap samlad. Med Interactive Meeting underlättar du kunskapsdelningen.

Användarvänligt gränssnitt
Med Interactive Meeting får du nya möjligheter att driva möten. Liten eller stor grupp. I samma rum eller på olika geografska platser. Tänk en workshop med gula lappar, men med fördelarna av modern teknik. Brainstorm, frågor, gruppering, kategorisering, prioritering, ”gillor” är några funktionerna. Som mötesledare styr du var i processen deltagarna befinner sig. Har dina deltagare tillgång till egen dator, smartphone, IPad eller dylikt kan du välja att använda den utrustningen.

Som deltagare skriver du en ”lapp” och skickar iväg den. Samtidigt kan dui realtid se övriga deltagares lappar vilket ger inspiration. Gränssnittet med lappar är valt i syfte att inspirera till att prova dina egna mötesprocesser med Interactive Meeting.

Så fungerar det
Interactive Meeting är designat för att
du ska kunna hitta stöd för din process.

Informationsinsamling
Som deltagare postar du "lappar" på ett enkelt sätt. Skriv och tryck enter. Oftast är det en fördel att det inte syns vem eller vilken grupp som skrivit "lappen

Informationsinsamling del 2
Deltagarnas lappar är normalt synliga för alla vilket genererar nya idéer. "Aha, de tänker så...". Upplägget är att föredra jämfört med upplägg där ett sekritariat väljer ut kommentarer eftersom det är transparent och ger en känsla av ärlighet. Vill du kan du börja med att deltagarna endast ser sina egna lappar för att senare få se övriga gruppers inlägg.

Sortering
Om du önskar kan du därefter göra en sortering i kategorier och ge ett namn till dessa. Detta är ett vanligt steg i många mötesprocesser.

Skapa och genomföra en priortiering
Vill du så kan du låta deltagarna genomföra en prioritering. Välj de "lappar" som du vill ha med i prioriteringen. Välj eller sätt din skala.

Resultat av prioriering
När deltagarna har avslutat sina prioriteringar kan du visa resultatet. Du väljer hur du vill sortera resultatet, medelvärde, poäng eller annan ordning. Här kanske du stannar frågan eller går vidare med att analysera och bearbeta topplistan.


Med en Interactive Meeting metod är det möjligt att driva workshopprocesser med flera hundra deltagare. Ett normalt möte blir roligare och effektivare.

Vid möten vill man få kunskap från deltagarna. Det kräver aktiva deltagare för bästa effekt. Det ska vara enkelt att vara en aktiv deltagare. Vid större samlingar är det ofta svårt att skapa en öppen men strukturerad dialog där deltagarna har liknande förutsättningar.Synpunkter!....Åter menyn