..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

..........

::::::
{1}

.. . .. . .. .Ö-DIALOG
........... .............P
..

............... ..........


{2}Ur artikel i GP tisdag 27 mars
Tre frågor

Andreas Eraybar (FP)
Förste vice ordförande i SDN Västra Göteborg utfrågas om det nystartade projektet ö-dialog.

Vad innebär ö-dialogen

"Det är en grupp politiker i nämnden som allt eftersom behovet uppträder samlar individer för att göra en djupare analys av vad som behövs i skärgården. Det kommer att vara sju politiker och ett representativt underlag från öarna.
Vi vill ha en tydlig dialog med de som bor i skärgården.
Vi kommer att träffas varannan månad och överväga olika frågor.
"

• Hur kom ni på idén

"Det uppkom som en naturlig följd av diskussionen efter den stora sammanslagningen av stadsdelar."


• När sätter ni igång

"Det tar kanske en eller två månader innan vi kan börja ta in folk från öarna i gruppen."


TILLBAKA TILL MENYN!

TILL FÄRJETRAFIKEN TILL S SKÄRGÅRDEN

TILL FISKEBÄCK


  {5}

 

FÖRSLAG ..INNEHÅLL


startsida ...................... Här är du!

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker