..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
........................START

..........

::::::
{1}

.........MEDBORGARDIALOG
............. INNEHÅLL

 

MEDBORGARDIALOG 1
.............

........... .............P
..

............... ..........

{2}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

  {5}

 

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida ...................... Här är du!
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.