.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

SJÖBERGEN -
VÄSTRA SANDARNA


bakgrund

SJÖBERGEN - VÄSTRA SANDARNA


2011-10-15

Ur GP-artikel 2011-10-15 av Karolina Vikingsson
Sjöbergen får vara kvar
Det blir inget bostadsbyggande i naturområdet
Sjöbrergen. Stadsbyggnadskontoret avbryter planerna som mött protester från allmänheten.

I sitt yrkande till byggnadsnämnden föreslår man att planerna avbryts.

Beslutet kommer att tas den 31 oktober. Stalltipset är att vi går helt på kontorets yttrande och avbryter ärendet, säger Mats Arnsmar (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Platsen är illa vald när det gäller bostadsbyggande. Här finns strandskydd, bekymmer med farligt gods och problem med att lösa möjligheterna för trafik att kunna gå dit.
Göteborgarnas protester är en viktig demokratisk del som påverkat beslutet.Bakgrund

Utredning från 1966 av
White Arkitektkontor

läs nedan!


RÖDASTENSMOTET
2007-05-31

1. Markreservation
2. Fastighetsnämndens uppgifter
3. Rödastensmotet


PDF-filer från Stadsbyggnadskontoret
juni 2011

Tjänsteutlåtande Västra Sandarna

Översiktskarta

Ärendepresentation

Begäran från Fastighetskontoret


 


Ur artikel i GP 23 maj 2011
Ny stadsdel på gång
Priset för nya bostäder i sjöbergen hotar en idyll som funnits i generationer med kolonistugor, hundgårdar, kaninklubbar och duvslag.

" Det är som att komma till en annan värld."
En lott på 600 kvm kostar 600 kronor per säsong.
Folk vill bo centralt.
Det är viktigt att det finns gröna lungor.
För ett par år sedan fanns det skisser på ett höghus på 1000 till 1500 lägenheter ovanpå en överdäckad rondell.. Projektet var inte ekonomiskt genomförbart. Läs!

Nu söker samma intressentgrupp om att få utrett vad de får lov att bygga på ett lite större område: rondellen plus mera mark åt nordost. Det pmrådet har enligt översiktsplanen, stora värden och det omfattas dessutom av strandskydd.

Skulle man i stället utöka motsvarande markområde åt sydväst blir det en prioritering mellan nya bostäder och gamla kolonister.

För ett tag sedan kom några arkitekter från Lund & valentin och Unit till fastighetskontorer.. de representerar företag som Stena Fastigheter, byggVesta,HSB, Familjebostäder och Skanska som också vill bygga i Sjöbergen. Deras vision är att skapa en helt ny stadsdel till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Det gäller 1000- 1200 bostäder varav minst hälften hyresrätter.

Deras område ligger syd-sydväst om Röda Sten-motet men skulle även beröra koloniområdet.

Fastighetskontoret vill dessutom utöka programområdet så att eventuella byggen inte förstör för framtiden.


Utredning
från 1966 av White Arkitektkontor

 


Utredning från 1966 av White Arkitektkontor


Kungsten med Sjöbergen i fonden

 

Synpunkter!...