.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Ryaverket


bakgrund
Byggnaden fick Casper Salin-proset

Ryaverket

Artikel i GP 2010-12-22
Fasaden är ren, verksamheten smutsig
Årets bästa byggnad har utsetts och finns på Ryaverket
Mark Isitt finner en symbolbyggnad som lovar mer än den håller
.

Byggnaden som fått Casper Salin-priset är världens största så kallade skivfilteranläggning, det sista steget i reningsprocessen innan vattnet skickas ut i Göta älv. och slammet lägs i rötkammare.

Ryaverket är ett melittafilter för alla industrisamhällets vätskor
Byggnaden är utformad som en kristallklar droppe svävande över föroreningarna.
Det är ett vackert hus säger Lena Jarlöv, men Ryaverket försöker dölja en massa otäcka saker med en snygg fasad. Lena Jarlöv är arkitekt och initiativtagare till nätverket Ren Åker, ren mat.
Hon säger vidare att Ryaverkets huvudsyfte är att rena avloppsvattnet, att minimera utsläppen i haven. men nu har de kommit på att även slammet ska utnyttjas. Det ska spridas på våra åkrar. Slammet är fullt av tungmetaller, östrogener, silver, och flamskyddsmedel.

Ett riksdagsmål är att 60% av fosforn ska återföras till produktiv mark säger vd Stig Hård för utan fosforn överlever vi inte.

Det är denna radikala ambition som "droppen" kommit att symbolisera, idén om att återvinna fosforn från vår avföring.

Så här skriver Läkare för miljön: "Tungmetallen kadmium är en känd hälsofarlig förening i slam.
Kemikalieinspektionen skriver: "Återföreningen av slam medför en nettoackumulering av metaller och långlivade organiska ämnen i miljön."

Lund Miljöförvaltning:" Vi anser att avloppsfraktioner inte skall få spridas på åkermark eller på annan produktiv mark".

Livsmedelverket: "Vi framhåller att kunskapsbegränsningar angående helheten av kemikaliespridningen via slam stödjer restriktivitet enligt försiktighetsprincipen."

Lena Jarlöv själv skriver i GP debatt:"Sprider man Ryaslam tillför man tio gånger mer kadmium än om man sprider konstgödsel. Detta är mycket allvarligt."

Ryaverkets satsning har kommit av sig på grund av den massiva kritiken.
Bönderna vill inte ha slammet.

Mark Isitt avskutar artikeln:
" Visst, det är viktigt att undvika att fosforn hamnar i havet där den orsakar övergödning. men om "droppens" enda uppgift blir att snappa upp fosfor-för att sedan bara se denna livsnödvändia resurs ruttna bort i ett bergrum-då verkar dess nytänkande och progressiva form minst sagt en smula överdriven.

_______________________________________________
Stig Hård vd för Gryabs svarar.:
Vi är stolta över att Göteborgsregionens utsläpp till havet nu minskar ytterligare.
Gryab har inget egenintresse utav att sprida slammet på våra åkrar. Drivkraften är riksdagens miljömål att återanvända fosfor från avlopp i jordbruket.

Mark Isitt tackar för svaret och håller med om att det är positivt att fånga upp så mycket fosfor som möjligt. Men av de 98 fosforprocent som Ryaverket påstås omhänderta är det bara några procent som den nya skivfilteranläggningen stoppar.
Byggnaden har istället kommit att symbolisera Ryaverkets ambition att gödsla våra åkrar med det fosforrika slammet. I vår mat gör fosforn gott.
Det finns metoder att utvinna fosforn ur slammet, i bland annat Österike. Man bränner slammet och dödar föroreningarna. Enligt Mark Isitt anser Stig Hård att den tekniken inte är kommersiellt gångbar.


Synpunkter!...