.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Mandelbrotformeln


bakgrund

HÅLLBAR UTVECKLING

Det finns teorier om att utvecklingen sker med utgångspunkt från mycket enkla regler.

En matematisk skapad sådan regel är den så kallade MandelbrotformelnMed datorernas hjälp kan itereringar idag göras mycket snabbt.
Inom forskningen tillämpas detta för att snabbt kunna se konsekvenserna av påverkan av olika slag.

I SVT kunde vi nyligen se hur robotar på detta sätt kunde utvecklas till att uppföra sig som normala människor i sättet att röra sig.

Inom samhällsplaneringen där nu metoder för erhållande av hållbar utveckling jagas borde sådana tester prövas.

Göteborg som nu står inför en omfattande utveckling borde ta till sig sådana metoder för att undvika felsatsningar som under årens lopp har förorsakat kommunen stora skador eller som dagens fadäs med Ryaverkets rening, föreslagen vindpark vid Vinga.

Metoden bygger på Janusseende. Ett proretroaktivt tänkande där konsten kan få en stor betydelse i samverkan med traditionell forskning.

Synpunkter!....Inlägg