.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum ...

 

 

sammanfattning

SOCIAL HÅLLBARHET


bakgrund

SOCIAL HÅLLBARHET
Ur Mediaplanets annons av Gösta Lövström ref. AP
Sträva efter social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om människor och deras ralationer och möjligheter i vid bemärkelse.

Social hållbarhet kan ases handla om att det skapas en mental miljö där människor mår bra, kommer till sin rätt, finner trygghet och harmoni, alltså utöver de förutsättningar som ekonomisk och miljömässig hållbarhet kan skapa.

En hållbar stadsutveckling måste innefatta social hållbarhet, att städer och samhälle planeras för att människor ska fungera där, att människor görs delaktiga, får möjlighet att göra sig gällande, att livsrummet blir tryggt, att man känner sig hemma, upplever samhörighet och har möjlighet att påverka och få makt över sin situation och utvecklas utifrån egna önskemål.

Social hållbarhet kan också inbegripa och förutsätta mångfald, både när det gäller människor och resurser som människor behöver för att fungera.

Den sociala hållbarheten är svårare att definiera än annan hållbarhet och den beskrivs olika av olika människor, beroende på vilka utgångspunkter och behov man har.

Den sociala dimensionen av hållbarhet visas inte alltid samma uppmärksamhet, men så är den också mindre konkret än andra hållbarhetsfrågor, men det är sannolikt att ämnet framöver kommer att få en höjd status och rent av bli lika viktig ingrediens i den samlade hållbarheten som den ekonomiska och ekologiska.

Nästa!

Synpunkter!...