.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Gränsöverskridande Onlinerollspel


bakgrund

Gränsöverskridande Onlinerollspel
14 oktober på Center of Visualization

Jonas Linderoth, docent i pedagogik vid Göteborgs Universitet och Carl Heath från GR Utbildning presenterade vid seminariet delresultat och nuläge från projektet Gränsöverskridande Onlinerollspel (GRO).

Seminariet handlade om hur spel kan öppna
upp för nya sociala strukturer och användas
i utbildningssammanhang.
Kan framtidens utbildning finnas i spel?

Projektet ämnar kartlägga de mekanismer som gör att onlinespel är gränsöverskridande och öppnar upp för nya sociala strukturer samt undersöka om och i så fall vilka mekanismer som har en potential till att användas i utbildningssammanhang. Onlinespel har tack vare sin gränsöverskridande natur potential att vara en arena för nytänkande och kreativitet. Hur kan man i så fall tillvarata dessa mekanismer i utbildningssammanhang?

Projektet som finansieras av KK-stiftelsens satsning på unga nätkulturer handlar om att studera hur onlinerollspel, eller MMORPG (eng. Massively Multiplayer Online Role Playing Game) som exempelvis World of Warcraft fungerar som nätgemenskaper


Synpunkter!...Tillbaka