.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

SKOLA


bakgrund
Debttartikel i GP 2010-06-10

Ur GP- debatt 10 juni 2010
Kreativiteten försvinner i nya gymnasieskolan

I förslaget om framtidens gymnasieskola har all estetisk verksamhet berövats sin ställning som obligatorium och som meriterande kurser. Det innebär en allvarlig marginalisering av en allt viktigare kompetens som exempelvis blivande entreprenörer är i stort behov av skriver bland andra professor Mikael Alexandersson och director Mikael Blom.

Samhället idag och i framtiden behöver kreativa människor med god kommuniksationsförmåga.

Arbetsmarknaden omstruktureras i snabb takt.
Enligt en EU- rapport omsätter den kulturella och kreativa sektorn mer pengar än både bilindustrin och it-industrin. Med tanke på detta skulle det vara mycket beklagligt om de estetiska ämnena togs bort som obligatoriska ämnen i gymnasieskolan. Det skulle innebära en en allvarlig marginalisering av ett allt viktigare kompetensområde.

Gymnasiereformen 2011 betonar vikten av entreprenörsskap och elevernas drivkraft. Vad blir det för entreprenörer om de inte får lära sig de kreativa processer som just de estetiska ämnena så tydligt förmedlar?

Om förslaget går igenom skulle blivande entreprenörer, innovatörer, uppfinnare och alla andra som kommer att jobba med kreativa näringar och inom kulturområdet inte få tillgång till en gymnasieutbildning som utvecklar skapande processer.

Skolan skall utbilda hela människan som är en kulturell varelse.

I en situation när Sveriges basindustri är på väg ut ur landet och arbtsplatser försvinner måste vi arbeta med skapande nytänkande. Denna utveckling måste börja i skolan.

Med reformen riskerar Sverige att inte längre ligga i framkant, varken när det gäller industriellt utvecklingsarbete eller inom media och kultur.

EU-parlamentet anser att konstämnen bör vara obligatoriska i utbildningsprogrammen på alla utbildningsnivåer så att en demokratisering av tillgång på kultur främjas.

Debattörerna vänder sig nu till de förtroendevalda politikerna med uppmaningen att inte frånta svenska gymnasieelever de estetiska ämnena och därmed ett vidgat språkbegrepp. Det handlar om kultur men också om långsiktig ekonomisk tillväxt i Sverige.

Debattörerna uppmanar också alla andra, som inser vad detta betyder på längre sikt, att agera för att samtliga gymnasieelever även i framtiden får grundläggande kunskaper i de estetiska och kommunikativa ämnena.

Debattörerna
Mikael Alexandersson professor
Mikael Blom art director
Per Eriksson arkitekt
Henrietta Finnborg Bengtsson lärare i formgivning
Lena Haraldsson lärare i bild
Niklas Hjulström artist, skådespelare, regissör
Ulla Johansson professor
Thomas Koppfeldt professor
Gunilla Linde Bjur Professor
Sven Eric Liedman professor emeritus
Lars Lindström professor
Niklas Madsén industridesigner
Line Monclair lärare i teater
Bo Ragnestam konstnär
Ingegerd Råman konstnär
Sven Sandström professor
Mia Skäringer författare
Ulrik Vinje lärare i bild

Till huvudmenu!

Synpunkter!....Inlägg