.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

UTHÅLLIG TILLVÄXT

EFTER KONSUMTIONSSAMHÄLLET


bakgrund

 

EFTER KONSUMTIONSSAMHÄLLET

Vid sidan om begreppet hållbar utveckling nämns ofta uthållig tillväxt.
Vissa anser att begreppen i princip innebär detsamma andra anser att begreppen är motstridiga.

Göteborgsregionen skriver i sina rapporter att en större Göteborgsregion krävs för att öka tillväxten i Västsverige och att större göteborgsregion krävs för uthållig tillväxt i Västsverige.

Göteborgs kommun använder i allmänhet begreppet hållbar utveckling men även begreppet uthållig tillväxt förekommer som krav.

Många ifrågasätter begreppet uthållig tillväxt.


Från debattsidan i GP 2010-04-24 är följande hämtat.

Vilken vision ersätter konsumtionshetsen?
Av Birger Schlaug ref Arne Person

En politik utan visioner är död politik. Ett samhälle utan drömmar är ett dött och stillastående samhälle.

Inte kan väl utveckling bara vara att vi stressar allt mer och att vi skadar livsförutsättningarna bara för att hålla igång ett ekonomiskt systemtänkande som bygger på evig tillväxt?

Vi behöver en politisk och/eller kulturell kraft som vågar lyfta blicken från vardagspolitikens snäva förvaltande och tabellverkens inskränkningar. Vi behöver politiker med modet att våga ställa frågan: Vad gör vi nu? Hur går vi vidare från Konsumtions- och tillväxtsamhället till utvecklingssamhället?

För inte kan vi väl påstå att utveckling är detsamma som att vi lönearbetar mer, att vi konsumerar mer, att vi i allt snabbare takt förvandlar naturresurser till synligt avfall och osynliga molekylsopor? Inte kan väl utvecklingen bara vara att vi stressar allt mer och att vi skadar livsförutsättningarna bara för att hålla igång ett ekonomiskt systemtänkande som bygger på evig tillväxt?

Utveckling utan tillväxt
Utveckling utan tillväxt är möjlig om man inser att människan är något större än en ekonomisk varelse vars huvuduppdrag är att producera, konsumera och springa runt i ett ekonomiskt hjul som snurrar allt fortare. Visionen måste bygga på insikten att människan är en biologisk social och kulturell varelse - och att utveckling därmed kan vara detsamma som mer fri tid, mer kultur, mer social närvaro.

Vilka är egentligen realister?
Alla förändringar börjar med att de som inte vill förändra säger: Det är orealistiskt. Men vilka är egenligen realister? De som vill ha mer av nuvarande ohållbara livsstil - eller de som vill förändra den? De som reducerar människan till en ekonomisk varelse - eller de som inser att människan är en biologisk, social och kulturell varelse?

...Mer än någonsin har vi möjlighet att bygga det goda samhället, där tid inte är bristvara´, där tillväxt handlar om kvalitet och kultur...

Det behövs nya system, nya strukturer, nya normer, nya värden...

Vi måste komma bort från de normer som är köpandets och ägandets. Vi måste ta de ärofyllda stegen till ett samhälle där normerna är levandets och vardandets.
det är inte att ta steg tillbaka. Det är att ta steg framåt. Att utvecklas.


Nio svenska forskare, bland andra Håkan tunon, Per Wramner och gunilla Almered Olsson, anser att vi står inför stora förändringar i vår livsstil och att tiden för att genomföra dem är nu. (SvD)

Vi som lever i den rika delen av världen har utvecklat en livsstil som äter upp vår jord. 16 procent av jordens befolkning står för 80 procent av jresursförbrukningen.

Svenskens eklogiska ekologiska fotavtryck är i dag så stort att om alla levde som vi skulle vi behöva uppskattningsvis 3,4 jordklot. Ändå är vårt mål fortsatt tillväxt och helst tillväxande tillväxt.

 

Synpunkter!....Inlägg