.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

FRAMTIDENS ENERGILÖSNINGAR


bakgrund

FRAMTIDENS ENERGILÖSNINGAR
Källa: Allt om Vetenskap

LASER SKA SÄTTA FART PÅ FUSIONSKRAFT
I sommar ska människan med hjälp av världens kraftigaste laser starta en kontrollerad fusionsreaktion som ska ge mer energi än vad de stoppat in i processen.

SOLKRAFT I PYRENÉERNA
I Pyrenéerna utvecklas nu en ny typ av solkraftverk. Koncentrerad solenergi ska omvandlas till el i en gasturbin med mycket hög verkninsgrad. Upphettad luft driver gasturbinen. Det kommer att kräva en hel del forskning.

FRAMTIDENS BENSIN OCH DIESEL
Svampar och bakterier kan bli våra nya hjälpredor om vi ska kunna fortsätta att köra bil i framtiden. Morgondagens biobränsle framställs kanske med teknologi som vi lånar från termiter, kossor eller rötsvamp.

FRAMTIDENS KÄRNKRAFT KRÄVER NYA MATERIAL
Sedan några år arbetas det på den fjärde generationens kärnkraft där problemen- slöseri med uran, säkerhet och avfallshantering ska lösas. För detta krävs det material som ännu inte finns.

Sex olika typer av fjärde generationens kärnkraft har föreslagits vid den internationella medlemsorganistionen GIF. Det huvudsakliga målet med de nya reaktorerna är att de ska bli säkrare.

VÅGKRAFT KAN BLI NÄSTA ENERGIBOOM
Potentialen för vågkraft är enorm. Det har satt fart på investerarna i utveckling av vågkraftsanläggningar och det mer eller mindre haglar idéer på olika konstruktioner. Det testas redan ett 80-tal olika konstruktioner runt i världen och ytterligare en rad olika nya vågkrafttekniker ska sjösättas inom ett par år. Sverige ligger långt fram i utvecklingen.

MEDVINd FÖR VINDKRAFTEN
Vindkraft kommer aldrig att lösa energiförsörjningen på jorden. Men den blir en allt större och mer betydelsefull del och kommer med all säkerhet vara omistlig i en framtid där antalet olika energikälor kommer att vara större än nu.

TILL NYHETER!

 

Synpunkter!...