.........START

anmärkningar och länkar!

 

Norra Gårda

Ur GT 2004 04 25
Lilla Manhattan

Arkitekturens hus
kan bli ett viktigt forum...


De höga husens stad
Föreläsning av Claes
Caldenby och Kjell Björkqvist

medborgarkraften.
com
sänder ut en enkät


Enkät om kontorshus i Gårda

Artiklar från 2002

Skrivelse till politikerna

2002 09 18
Veckans bild
Gårda om några år?

 

  

.debatt

...............forum...  

sammanfattning

City: Höghus

2007-09-08
artikel i GP av AS referat AP
Höghus vid Älvsborgsbron kan bli nytt landmärke

Gothia Towers

Höghus i Mölndal

En livlig debatt kom att föras i GP under
några dagar.
Medborgarkraften utförde en egen enkät
och skickade in sitt resultat till
byggnadsnämnden.

Ett fördjupat studium av Göteborgs
centrala delar sett ur ett flertal perspektiv
är nödvändigt.

16 dec 2002 Enig nämnd säger nej till skyskrapan.

Inlägg efter 16 dec 2002.


bakgrund


Enligt senaste översiktsplanen för
Göteborg är det ett önskemål att
förtäta Göteborgs centrala delar.
Hur detta skall ske utreds inte närmare.

Sporadiska artiklar införs i GP om förslag
till höghus i centrum.

Byggnadsnämnden
Högt kontorshus vid Södra Gubberogatan.
Till behandling företogs redovisning av
uppdrag om ett högt kontorshus vid
Södra Gubberogatan.
Efter omröstning beslutade nämnden.
att förklara uppdraget att utreda
förutsättningarna för uppförande av ett
kontorshus i kvarteret Klinten vid
Södra Gubberogatan avslutat,
samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret
att påbörja arbetet med att ta fram ett
program för ett högt kontorshus
i kvarteret Klinten, Södra Gubberogatan.

Ur GP onsdag 5 sept 2001
Ett 25 våningar högt och fräckt hus
skulle ge Göteborg en portal.
Låt oss åtminstone få en bred debatt om
höga hus, sa byggnadsnämnden i går.

GP 2002 08 21
100 meter högt kontor i Gårda
Wallenstam planerar en 33 våningar
hög kontorsbyggnad med cirka 1000
arbetsplatser vid Södra Gubberogatan
i Gårda.


 

City: Höghus

 

2010-09-11
artikel i GP av Kersti Raiend.referat AP
Vision om urbant torg


Illustration: Kanozi Arkitekter

Ett Potsdamer Platz på Lindholmen.
Karlavagnsplan är en vision om ett urbant torg som tagits fram för området mellan Lindholmsallén och Karlavagnsgatan.
Om projektet karlavagnsplan genomförs skapasett helt nytt fokus och sammanhang för stadsdelen, säger Johan Casselbram på Kanozi Arkitekter som utfört skisserna.

Torget som omgärdas av bostäder, kontor, handel, biografer och restauranger, ska också ha kontakt med älven i form av grunda dammar som rinner ner i hamnbassängen och kopplar ihop Karlavagnsplan med kajen.

Förslaget är en skiss och fortfarande på idéstadiet.
Skissen har visats för Älvstranden AB som gillar den.

Projektet är långsiktigt. Det kan ta upp till 20 år innan det byggts klart hela vägen.

2007-09-14
artikel i GP av GS .referat AP
Stora höghus för dyra att bygga


För höga byggkostnader hejdar Poseidons planerade 33- våningshus i Gårda. Det planerade höghuset på Lindholmen, 30 våningar, håller också på att planeras om.

Byggmarknaden är överhettad. Priserna på material och maskiner har skenat iväg. Dessutom är det så ont om arbetskraft att entreprenörerna tvingas ta in outbildad personal. På grund av överklaganden och annat hann bygget i Gårda inte starta i tid, och gick miste om
62 miljoner kronor.

Upphandlingen är avbruten och omprojektering av hela kvarteret måste göras, säger Åke Niklasson.

Det blir alltid extra dyrt att bygga riktigt höga hus . Gränsen brukar ligga strax över 20 våningar, sedan ställs ännu högre krav på konstruktion och byggteknik.

Göteborg skulle få ett helt nytt landmärke med arkitekten Niels Torps vinnande förslag till 30 våningshus på Llindholmen. Höga byggkosnader är en viktig anledning till att konsortiet bakom nu har börjat tänka om.

_________

2007-09-08
artikel i GP av AS .referat AP
Höghus vid Älvsborgsbron
kan bli nytt landmärke

Högahus med 1500 lägenheter på berget på Älvsborgsbrons södra sida kan bli ett nytt, stort ländmärke i Göeborg.

Bostadsbolaget och ett antal norskägda företag i fastighetsbranschen har fått klartecken från stans ledande politiker att visa om visionen kan bli
verklighet.

Området alldeles utanför Älvsborgsbron har hittills varit
"helig" mark för göteborgarna och oåtkomlig för exploatörer.

(Bergsområdet som ringas in av den långa av- och påfarten väster om brofästet har därför alltsedan bron byggdes varit föremål för exploatörernas intresse.Anm. AP)

Härom året uppvaktade en norsk konsult kommunledningen med en idé.
Tanken är att helt eller delvis däcka över av- och påfarten som ligger nedsprängd i sluttningen. Ovanpå och på berget innanför är tanken att bygg ett bostadsområde.

Det norskägda bygg- och fastighetsbolaget nämnt ovan som från början stod bakom idén har sedan i vintras fått ihop det med ett av stans egna stora förtetag i branschen, Bostadsbolaget.

Det nybildade och gemensamma bolaget Röda Sten Fastighetsutveckling AB har nu fått en så kallad markanvisning av fastighetsnämnden.

Det innebär att intressenterna har två år på sig att visa om visionen kan bli verklighet.

I fastighetskontorets skriftliga material som låg till grund för politikernas beslut om markanvändning talas det om
"en sammanhållen och bågformad huskropp med varierande höjd" , dels om "ett högt fristående hus norr om den bågformade huskroppen".

Så kallade volymskisser har gjorts och finns hos kommunledningen men ingen av de inblandade vill visa upp dessa eller ännu tala om hur högt bygget kan bli.

Ambitionen är att bygga höga hus och ge göteborgarna en
ny entrépunkt till stan.

Fakta: Röda Sten Fastighetsutveckling AB
ägs av följande bolag:


Bostadsbolaget 30%
AF Bygg Göteborg AB, norskägt, tidigare JK Bygg 25%
Aspelin-Ramm Fastigheter AB, norskägt, 25%
Obos, Norge, 10%
Ditrix Arkiteketer AB, Göteborg 10 %

Stadsbyggnadsdirektören Lars Ivarsson betonar att
projektet kräver något extra om det skall kunna förverkligas.
Det blir en rejäl höjd och det kräver en internatinell tävling.

Nästa år ska stadsbyggnadskontoret börja arbeta fram ett program för en eventuell detaljplan.

..Veckans bild0736 av sign AP
..visar hur området skulle kunna gestaltas
.

 

2007-07-24
Ur temaartikel i Svenska Dagbladet
om Stockholms stadsmiljö
Höga hus gör Stockholm mörkare

Läget gör att höga hus ger längre skuggor i Stockholm än i New York och Shanghai.

2007-06-24
Ur artiklar i GP
Hotellboom i Göteborg
Riverton vill växa på höjden
Ny hotellskrapa vid älvstranden

När Södra älvstranden blir färdig byggs Riverton på med
fyra våningar.

En 100 meter hög hotellskrapa planeras vid slutet av Lindholmsallén. (30 våningar)
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för Älvstrandens hotell.

 

2007-06-13
Ur artikel i GP referat!
Glasbassäng på 19 våningars höjd ska sälja Gothia Towers

Gothia Towers kan växa med sex nya våningar på det nu lägsta och med ett helt nytt torn i öster med 29 våningar.

Svenska mässan satsar på att bli Europas största hotell, med 1200 rum i tre torn och en påkostad spa-anläggning som "unique selling point".

Detaljplanen går nu ut på samråd.

Om allt går som på räls kan byggarbetena starta redan hösten 2008 och de första gästerna
flytta in två år senare.

2007 05 16
Ur artikel i GP
Mölndal vågar lite mer

Gert Wingårdh arkitekter har ritat ett nytt stort köpcentrum vid Mölndals bro. Bland annat blir det bostäder i ett 50 våningar högt höghus, ett unikt kulturhus och plats för många nya butiker och arbetsplatser.

2005 03 30
Fria ord GP av L Grann (referat)
Pulsen ökar inte med hushöjden
Insändaren bakom signaturen Vän av urbanisering menar att höga hus är detsamma som spännande hus och tror också att höga hus kommer att bidra till en kontinental puls och vara svaret på behovet av nya bostäder i innerstaden.

L Grann menar att vi kan använda London som ett avskräckande exempel. en tillfällig utplacering av höga hus har förstört mycket av det värde som fanns i stadens silhuett.

Med den höga takt som vår ekonomi och teknik har är risken stor att vår tids tillägg tillåts att dominera i långt högre grad än de förtjänar.

Många av stadskärnorna i Europas äldre städer är idag utan höghus.
L Grann ställer frågan: Skulle Rom, Prag, Warszawa eller Budapest bli vackrare om de likt London dekorerades med ett antal blankpolerade och slumpvis utplacerade höghustorn?

En god stadsmiljö handlar om kvaliteten på gator och torg, om goda mötesplatser för människor, om variation i bebyggelsen, om grönska och ljus - kort sagt allt som finns i människans närhet och inte om det som händer på 30 eller 40 våningars höjd över marken. Stadens planering är och skall vara en långsam process och ju större projekt desto större skäl att skynda långsamt.

2003 05 05
e-post till medborgarkraften

Jag håller med..Gbg är en storstad men har profilen av en smårstad. För att
Sveriges ekonomi och företagsklimatet skall växa och bli bättre krävs det
att folk drar sig från sina hemorter in mot de 3 storstads regionerna
Gbg,Sthlm och Malmö ( dessa är de enda städer med potential för att skapa
betydande tillväxt i landets ekonomi ). Stockholm har sitt sergels torg. Nu
håller Göteborg på att expandera i city.När man är klar med södra
älvstranden skulle man kunna bygga ett skyskraps område (inga tråkiga höghus som t ex läppstiftet utan riktiga välplanerade hus) på frihamnen, här skulle Göteborgs mest attraktiva lägenheter finnas om man blandade Bostäder med kontorshus och affärscentrum. Ge Göteborg en helt ny sida.Göteborg
växer,Stor-Göteborg är snart uppe i 1 miljon inv. låt oss inte hålla tillbaka vår stad. /robin B

GP-artiklar i orginal se www.gp.se ur

2002 12 17
ur GP artikel
Enig nämnd säger nej till skyskrapan
Det blir ingen rekordhög skyskrapa vid Södra gubberogatan och E& mitt för Gårda. En enig byggnadsnämnd beslutade i går att avbryta planeringen för ett 33-vånings kontorsbygge.

2002 10 17
Ur debattinlägg i GP
Vi måste bygga för framtiden
Framtidens förutsättningar måste finnas för
ögonen när vi planerar och bygger.

Ur artikel i GP 2002 10 12
Kraftigt motstånd mot skyskrapan
Wallenstams planerade höghus mötte massiva protester
när GP pejlade stämningen

Ur artiklar i GP 2002 10 11
"Pinnen" döms ut
Förvaltningar och nämnder: Det är fel plats.

Här kan den nya skrapan byggas
GP visar på kartan några tänkbara ställen.

Känd arkitekt vill ha fler höga hus
Göteborgs mest kände arkitekt Gert Wingårdh vill ha fler
höga hus, för att förtäta städer.

Debattartiklar i GP 2002 09 21
Fram med visionerna

Rädda stan från skyskrapor

Nästa sida!

Synpunkter!....Inlägg


 

uR "

 

uR "