.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
KONSEKVENSBESKRIVNING

ALLMÄNT


bakgrund
Hållbar stadsutveckling

KONSEKVENSBESKRIVNINGAR

FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING FORDRAS BALANS MELLAN KRAFTERNA

FÖR ATT UPPNÅ DENNA BALANS MÅSTE RESPEKTIVE
KRAFT KONSEKVENSBESKRIVAS.

För konkurrenskraften måste ekonomin konsekvensbeskrivas i en EKB (ekonomikonsekvensbeskrivning)
Läs vidare under EKB

För bärkraften måste ekologin konsekvensbeskrivas i en MKB (miljökonsekvensbeskriving)
Läs under MKB

För medborgarkraften måste det sociala konsekvensbeskrivas i en SKB.
(social konsekvensbeskrivning)

Vad en MKB skall innefatta framgår utav lagtexterna.
Vad en SKB skall innefattas finns redovisat på ett antal webbsidor på Internet.
Vad en EKB skall innefatta är relativt ostuderat.

Till Heden Processkontverk nr22+23 steg 4

Synpunkter!....Inlägg