..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.........................START
............Processkonstverk nr 28
............................Vindplats
...........................

..............................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

..........

............ ..........
 

..............

Definition
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Embryo
Vindkraftsutbyggnad vid Vinga

Strategi
Med hjälp av medborgarkraftens nätverk utreda lämpligheten i en sådan utbyggnad i detta läge.

Budskap
Hänsyn till sociala och miljömässiga synpunkter skall balanseras med de ekonomiska.

Uttolkare
Alla som nås av budskapet.

Pilotområde
Hakefjorden vid Vinga

Mål
Om det aktuella området skall exploateras
ska det vara i samklang med hållbar utveckling vilket innebär balans mellan krafterna.

Steg 1 Åtgärdspaket nr 1
PK 28 Nästa!...........INNEHÅLL


VINDKRAFTSARTIKLAR
2011-01-08
Ur Fria ord i GP av professor emeritus Chalmers Ulf Lindblom. Ref AP
Vindkraften - gökungen i energiboet
Läs!Ur Artikel i SvD 2011-01-03
Storsatsning på vindkraft till havs
Ett av de främsta argumenten mot vindkraften är att det måste byggas så många turbiner för att de ska få någon betydelse för energiförsörjningen. Men nu byggs de i tiotusental till havs.
Läs!


Från GP:s Ledare 2011-01-03
Problematisk vindkraft
Det tänkta projektet med en stor vindkraftspark vid Hakefjordsflaket utanför Göteborg är ett av flera exempel på hur satsningar på vindkraft kolliderar med naturvärden och ett rörligt friluftsliv.

Debatten har bara börjat. Skall vindkraften mötas av acceptans och inte öka motstånd måste oron tas på allvar. Och direkt olämpliga etableringar som hakefjordsprojektet stoppas.


Vindplats Göteborg
Kopia av Medborgarkraftens synpuntker plus följebrev.
Läs Följebrevet!


2010-12-03
Vindplats Göteborg och etablering av en vindpark i Hakefjorden (Vinga Vind)
Medborgarkraftens synpunkter

SLUTSATS
Med hänsyn till områdets stora betydelse för natur och rekreation är nätverkets mening att gå på Boverkets linje. Enligt deras karta betraktas området som ett stoppområde för vindkraft. Det kan finnas skäl att i första hand koncentrera utbyggnaden till de av Boverket rekom-menderade platserna Kriegers Flak och Finngrunden framför allt på grund av deras stora potential och att ingen blir störd. I andra hand till lokala platser där de får minimal påverkan på flora, fauna och lokalsamhället.

Läs hela dokumentet!


2010-11-22

Vindkraft i Hakefjorden Projekt Vindplats Göteborg Göteborg Energi
Medborgarkraftens synpunkter är nu ute på remiss till nätverket
Sista dagen för synpunkter och kommentarer är den 30 november.


Svensk vindkraftforskning samlas på Chalmers
PRESSMEDDELANDE: Vad säger forskarna om vindkraftens miljöpåverkan? Vilka är de tekniska nyheterna? Hur kommer vindkraftstekniken att utvecklas? Den 24-25 november hålls konferensen Vindkraftsforskning i fokus 2010 på Chalmers i Göteborg. På konferensen, som samlar hela branschen, presenteras det senaste inom både teknik och miljöeffekter av vindkraft.
– Vindkraft väcker många frågor – estetiska, miljömässiga och tekniska. På konferensen ska vi presenta resultat från stora underökningar, till exempel vindkraftens påverkan på fåglar och fiskar. Vi får även en rejäl genomgång av vindkraftens teknik, säger Ola Carlson, föreståndare för Svenskt vindkrafts tekniskt centrum.


Bland föredragen:
Vilka typer av vindkraftstorn är intressanta och vad kostar höjden?
Reglering av kraftsystemet och behov av reglerkraft
Hur påverkas fåglar av vindkraftverk?
Vindkraftens buller – fiskarnas hav
Kulturlandskapet och vindkraft
Energimyndigheten om framtidsvisionerna för vindkraft

Arrangörer är Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (forskning och teknikutveckling), Vindforsk (teknikforskning) och Vindval (miljöeffekter av vindkraft).


Vindkraft - Vägledande principer Göteborg Energi

.................Plattform för vindkraft


Småskalig sol- och vindenergi
Råd, regler och riktlinjer


2010-10-25
Vinga Vind Göteborg Energi
Inbjudan till samråd
Samrådet kommer att genomföras som ett Öppet Hus mellan kl 16.00 och 20.00 Här finns möjlighet att ta del av utredningen, lämna synpunkter samt komma med önskemål om ytterligare undersökningar. Det sammanlagda utredningsmaterialet kommer att ligga till grund för en framtida utställning där allmänheten återigen ges tillfälle att yttra sig.

Samråd
08 nov Torslanda; Vingen
11 nov Brännö; Brännö församlingshem
15 nov Långedrag; Frölunda kulturhus
17 nov Hönö; Ishuset
22 nov Göteborg; Röda Sten

Länkar!
Göteborg Energi vindkraft
Samrådsunderlag Vinga Vind
Vindkraft Länkar!
Kartor som visar området Göteborg Energi
har rådighet
över idag!


Vinga Vind
Magnus Witting från Göteborg Energi redogjorde för projektet.
Han påpekade att det nu rörde sig om en förhandsinformation.

Om ca en månad kommer samrådet. Redan nu har alla möjlighet att mejla till Göteborg Energi angående projektet.

Länkar!
Göteborg Energi vindkraft
Samrådsunderlag Vinga Vind
Vindkraft Länkar!
Kartor som visar området Göteborg Energi
har rådighet över idag!


Vindkraftsprojektet Vinga Vind

På initiativ från Medborgarkraften har vi fått med Vinga Vind som en punkt i programmet vid Älvsborgs Egnahemsförenings Höstmöteden

Vinga Vind
Vindplats Göteborg är samlingsnamnet på en rad spännande projekt och initiativ kring vindkraften i Göteborg.

Kommunal målsättning
Den 29 februari 2009 antog Kommunfullmäktige gällande översiktsplan för Göteborgs kommun. Göteborgs Stad har som målsättnning att satsa på en hållbar energiförsörjning. Att bevara och utveckla infrastrukturen för vindkraft är en av grundpelarna.

Länkar!

Göteborg Energi vindkraft

Samrådsunderlag Vinga Vind

Vindkraft Länkar!

Kartor som visar området Göteborg Energi
har rådighet över idag!


2010-08-31

Veckans bild
"Vinga Vind"


............ .............Pprocesskonstverk . av Arne Person 2009


.
........

............... ..........

..................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

eXTReMe Tracker