..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.........................START
.............Processkonstverk nr 25
...............Göteborgs 400-årsjubileum
.............................år 2021

..............................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

..........

............ ..........


..............

Definition
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Embryo
Översiktsplanens tre kraftbegrepp/dimensioner sociala, ekonomiska och ekologiska

Strategi
Med hjälp av medborgarkraftens tidigare processkonstverk nå målet att till år 2021 förverkliga ett för staden magnifikt jubileumsfirande.

Budskap
Synliggöra medborgarkraftens, konkurrenskraftens och bärkraftens betydelse för hållbar samhällsutveckling.

Uttolkare
Alla som nås av budskapet.

Pilotområde
Exercisheden,Skeppsbron,Frihamnen, Älven och de 10 nya stadsdelarna samt regionen.

Steg 1Åtgärdspaket nr 1
PK 25 Nästa!PK 25 FÖREGÅENDE : INLEDNING!


...........INNEHÅLL

.. ... . . ..Göteborgs 400-årsjubileum
. .... ...Frihamnen och Heden
..........
som jubileumsområde
. .... ...processkonstverk 25 steg1

............Göteborg 400 år: Länkar

............Göteborg 400 år: Förslag till Gbg & Co

..............Frihamnen

........... --resonemanget om jubileet när ....... ...............processkonstverket nr 22 startade år 2008

...............Inledning

...............PK 25
::::::
{1 ..............Omgående åtgärder

{1 ............}Stadskansliets tjänsteutlåtande

{1 ............}S2020

......... .....Brev

......... .....Förslag till debattartikel

...............Aktörerna

...............Demokrati

...............Läs först

...............Steg 1 Åtgärder

...............Steg 2 Ätgärder

...............Steg 2 Åtgärd 7

...............Stadsdelskartor start

...............Hållbar utveckling

...............Röster från stadens gator

{1 ...........}Övrigt om Göteborgsjubileet


............ .............Pprocesskonstverk . av Arne Person 2009


.
..........LÄNKAR.

,,,,,,,,,,,Till PROCESSKONSTVERK NR 23

,,,,,,,,,,,Till HEDEN Möjligheternas hed

...........Till Älvstaden

...........Till DEN GODA STADEN

,,,,,,,,,,,Till PROCESSKONSTVERKEN.

............... ..........

..................

Göteborgs 400-årsjubileum
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23
steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23
steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23
steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23
steg 2

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL
adresslistor
innehåll Heden .................. Här är du!
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid
adresslistor

Bakgrundsmaterial

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.................
Lateralt tänkande
.................plattformar,
.................
ycka,
.................puls/lugn
,
.................
år 2008 har hänt!
.................
Göteborg - Möjligheternas stad
.................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

eXTReMe Tracker