..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

........................START
.............Processkonstverk nr 25
...............Göteborgs 400-årsjubileum
.............................år 2021

..............................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

..........

--.S2020 - Socialt hållbar utveckling år 2020


Från hemsidan! S2020


S2020 är namnet på ett uppdrag som
Sociala resursförvaltningen har fått av kommunfullmäktige. Syftet med uppdraget är att se till att sociala frågor tas på allvar i kommunal planering på samma sätt som frågor om ekonomi och ekologi. S:et i förkortningen står för ”socialt hållbar utveckling” och 2020 står för det år som är målet att vi ska ha kommit dithän.

Uppdraget innebär att bidra till att formulera hur Göteborg kan bli socialt hållbart. Att motverka segregation ingår som en viktig del i arbetet, och det ska ske i samspel mellan de tre dimensionerna – den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. En uppgift för S2020 blir också att beskriva sociala faktorer som hindrar respektive gör en önskvärd utveckling möjlig.

Historia
Ekologi och ekologi lyfts ofta fram när det talas om hållbar utveckling. Den sociala dimensionen är precis lika viktig och nödvändig. Men tyvärr ges den inte alltid samma betydelse som de två andra. Detta trots att Brundtlandrapporten redan för drygt 20 år sedan insåg att hållbar utveckling inte kan uppnås utan samspel mellan de tre delarna.


Seminarium
Seminarieserien "Mellanrum"S2020 i media
Artiklar som har publicerats i olika tidningar.
•Göteborg kan få forskningscentrum för hållbar stadsutveckling (Vårt Göteborg, 2008-11-03)
•Hållbar stadsutveckling i ny seminarieserie på Stadsmuseet (Vårt Göteborg, 2008-11-07)
ckling (Vårt Göteborg, 2009-01-26)

Arkivet
Tidigare artiklar

Kontakter
Lars Lilled, utvecklingschef
telefon: 031-367 90 31
e-post: lars.lilled@ socialresurs.goteborg.se

Johan Bergsten, kommunikatör
telefon: 031-367 90 83
e-post: johan.bergsten@ socialresurs.goteborg.se
Bergsten,

Till hemsidan S2020


Till .Brev Nästa1


...........INNEHÅLL

.. ... . . ..Göteborgs 400-årsjubileum
. .... ...Frihamnen och Heden
..........
som jubileumsområde
. .... ...processkonstverk 25 steg1

............Göteborg 400 år: Länkar

............Göteborg 400 år: Förslag till Gbg & Co

...... ......Frihamnen

........... --resonemanget om jubileet när ....... ...............processkonstverket nr 22 startade år 2008

...............Inledning

...............PK 25
::::::
{1 ..............Omgående åtgärder

{1 ............}Stadskansliets tjänsteutlåtande

{1 ............}S2020

......... .....Brev

......... .....Förslag till debattartikel

...............Aktörerna

...............Demokrati

...............Läs först

...............Steg 1 Åtgärder

...............Steg 2 Ätgärder

...............Steg 2 Åtgärd 7

...............Stadsdelskartor start

...............Hållbar utveckling

...............Röster från stadens gator

{1 ...........}Övrigt om Göteborgsjubileet


............ .............Pprocesskonstverk . av Arne Person 2009...

............... ..........


..................LÄNKAR{

,.........,Till PROCESSKONSTVERK NR 23

,,,,,,,,,,,Till HEDEN Möjligheternas hed

...........Till Älvstaden

...........Till DEN GODA STADEN

,,,,,,,,,,,Till PROCESSKONSTVERKEN.

2}
............

Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

 

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida ...................... Här är du!
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

....................Nästa!

© Arne Person.

 

eXTReMe Tracker