..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

........................START
.............Processkonstverk nr 25
...............Göteborgs 400-årsjubileum
.............................år 2021

............................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

 

..........

.............ÅTGÄRDER Steg 1 (Steg 2)

-------.Åtgärd 1
...........
Tillse att Plan och Bygglagen kompletteras
...........
med regler för sociala respektive
...........
ekonomiska konsekvensbeskrivningar.
...........Skrivelse till regeringen insänd
...........Skrivelse till regeringen!

...........Åtgärd 2
..........
Tillse att nya detaljplaner som saknar .
...........
behövlig social och/eller ekonomisk
.......... konsekvensbeskrivning
inte antas
.
...........Detaljplan för Skeppsbron saknar dylika.

...........Synpunkt insänd
...........Till byggnadsnämnden! och komplettering.

...........Åtgärd 3
.......... Uppsöka och kontakta organisationer
...........och medborgare som har idéer om
...........Göteborgs 400-.årsjubileum.
...........Kulturverkstan kontaktad
........
..Läs under brev!

...........Åtgärd 4
...........Kommunens beredningsgrupp,
.... ......Stadskansliet.och Göteborg o Co informeras.
...........Genomfört
..........
.
Läs under brev!

...........Åtgärd 5
...........De nya stadsdelsnämnderna kontaktas
...........
så snart de är tillsatta.
...........Kvarstår. Pågår

--------Åtgärd 6
...........Informera om visionerna om Hedens framtid.
...........Stadsbyggnadskontoret informerat..
...........
Synpunkter och förslag på kommunens
...........
program för Heden och Avenyn
..

...........Åtgärd 7
...........Verka för att Skeppsbron blir ett
...........pilotområde för pröving av diverse idéer
...........för hållbarstadsutveckling
som kan ingå
.......... i jubileumsutställningen.under 2021.

...........
Kvarstår
..........

...........Åtgärd 8
...........Verka för att varje stadsdel upprättar
...........en egen medborgarkraftsorganisation.
...........
Kvarstår Pågår

...........Åtgärd 9
...........Verka för att stadsdelarnas
...........föreningar engagerar sig i processen.
...........
Kvarstår Pågår

...........Åtgärd 10
...........Kontakta alla sakägare ...
...........Kvarstår

...........Åtgärd 11
...........Upprätta plattform för EXPO2010 i Shanghai
...........för analys av utställningens innehåll till gagn för
...........400-årsjubileet
...........Genomfört


....Till.. PK25 Stadskansliets tjänsteutlåtande Nästa!


...........INNEHÅLL

.. ... . . ..Göteborgs 400-årsjubileum
. .... ...Frihamnen och Heden
..........
som jubileumsområde
. .... ...processkonstverk 25 steg1

............Göteborg 400 år: Länkar

............Göteborg 400 år: Förslag till Gbg & Co

............Frihamnen

........... --resonemanget om jubileet när ....... ...............processkonstverket nr 22 startade år 2008

...............Inledning

...............PK 25
::::::
{1 ..............Omgående åtgärder

{1 ............}Stadskansliets tjänsteutlåtande

{1 ............}S2020

......... .....Brev

......... .....Förslag till debattartikel

...............Aktörerna

...............Demokrati

...............Läs först

...............Steg 1 Åtgärder

...............Steg 2 Ätgärder

...............Steg 2 Åtgärd 7

...............Stadsdelskartor start

...............Hållbar utveckling

...............Röster från stadens gator

{1 ...........}Övrigt om Göteborgsjubileet


............ .............Pprocesskonstverk . av Arne Person 2009...

............... ..........


..................LÄNKAR{

,.........,Till PROCESSKONSTVERK NR 23

,,,,,,,,,,,Till HEDEN Möjligheternas hed

...........Till Älvstaden

...........Till DEN GODA STADEN

,,,,,,,,,,,Till PROCESSKONSTVERKEN.

2}{2}
 

Göteborgs 400-årsjubileum
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program
för Heden och Avenyn: Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program
för Heden och Avenyn
....o

............o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

 

FÖRSLAG 1 ..

ADRESSLISTOR

invandrarorganisationer
Angered
Göteborg
Kultur
Övriga

 

SYNPUNKTER!........................Nästa!

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

eXTReMe Tracker