..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

..............................START
.............Processkonstverk nr 25
...............Göteborgs 400-årsjubileum
.............................år 2021

......... .
...........

..............................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

..........

-------.Med anledning av Göteborgs 400 - årsjubileum
...........har medborgarkraften.startat upp ett
...........processkonstverk.nr 25 vars mål är, att till
...........år 2021 bidra till förverkligandet av ett för staden
...........magnifikt jubileumsfirande.

...........En tanke är att liksom år 1923 annordna en
...........jubileumsutställning som bas men nu med hållbar
...........stadsutveckling och Göteborgs framtid som
.......... teman samt processkonstverken nr 1 - 33 som
.
..........utgångspunkt med nr 15, 22+23 samt 25
...........och 29 -33
som kärna..
...........

...........Med detta förhållningssätt blir hela regionen
...........involverad och alla
idéer som framträder under
...........processens gång kan tillvaratas och tolkas
...........Alla intresserade medborgare blir delaktiga i
...........processen.


...........Till.. PK25 nästa!

...........Till.. resonemanget om jubileet.......
.................
när.processkonstverket nr 22
..................startade år 2008

...........Till..Heden Förslag till Göteborg 400 år...........INNEHÅLL

.. ... . . ..Göteborgs 400-årsjubileum
. .... ...Frihamnen och Heden
..........
som jubileumsområde
. .... ...processkonstverk 25 steg1


............Göteborg 400 år: Länkar

............Göteborg 400 år: Förslag till Gbg & Co

............Frihamnen

........... --resonemanget om jubileet när ....... ...............processkonstverket nr 22 startade år 2008

...............Inledning

...............PK 25
::::::
{1 ..............Omgående åtgärder

{1 ............}Stadskansliets tjänsteutlåtande

{1 ............}S2020

......... .....Brev

......... .....Förslag till debattartikel

...............Aktörerna

...............Demokrati + Dialogplanering PK31

...............Läs först

...............Steg 1 Åtgärder

...............Steg 2 Ätgärder

...............Steg 2 Åtgärd 7

...............Stadsdelskartor start

...............Hållbar utveckling

...............Röster från stadens gator

{1 ...........}Övrigt om Göteborgsjubileet


............ .............Pprocesskonstverk . av Arne Person 2009...

............... ..........
 

..................LÄNKAR

,,,,,.,,,,,Till GÖTEBORG 400 ÅR START

...........Till PROCESSKONSTVERK NR 23

,,,,,,,,,,,Till HEDEN Möjligheternas hed

...........Till Älvstaden

...........Till DEN GODA STADEN

,,,,,,,,,,,Till PROCESSKONSTVERKEN.

 

 

Heden processkonstverk 22-23
steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23
steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23
steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23
steg 2

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL
adresslistor
innehåll Heden .................. Här är du!
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid
adresslistor

Bakgrundsmaterial

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

eXTReMe Tracker