..........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning
KONSEKVENSBESKRIVNING

EKB
EKONOMISK

KONSEKVENSBESKRIVNING

 bakgrund
Henrik Nilsson (M) motionerar om ekonomiska frizoner 2009

EKONOMISK KONSEKVENSBESKRIVNING

FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING FORDRAS BALANS MELLAN KRAFTERNA

FÖR ATT FÅ DENNA BALANS MÅSTE RESPEKTIVE
KRAFT KONSEKVENSBESKRIVAS.

För konkurrenskraften måste ekonomin konsekvensstuderas i en EKB (ekonomikonsekvensbeskrivning)

Vad en EKB skall innefatta är relativt ostuderat.

Givet är att de nu (år 2009) aktuella ekonomiska frizonerna som skall prövas nationellt också måste prövas i en konsekvensbeskrivning och ställas mot de övriga krafternas konsekvensbeskrivnigar. Ekonomiska frizoner

Detsamma gäller för:

• BID dvs Business Improvement District. BID

Motion om att utreda möjligheterna att införa euron som parallellvaluta i Göteborg. se under nyheter

Informella valutor läs under valutor.

Den svarta marknaden. Sök på Google

Till social konsekvensbeskrivning

Till miljökonsekvensbeskrivning

Till processkonstverket Heden steg 4


Nästa!

 

Synpunkter!....Inlägg