.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

MOLNET PÅ JORDEN


bakgrund

MOLNET I CYBERVÄRLDEN

MOLNET PÅ JORDEN

Virtuellt finns nu ett moln där allt finns samlat och åtkomligt av envar.

Den virtuella världen ligger redan nu, i mycket, före den reella världen.

Nästa steg är att skapa motsvarande moln på jorden. För varje område, stadsdel , stad osv.

Kan Heden bli Göteborgsregiones moln?
Kan Långedrag få det första områdesmolnet?

I framtiden behöver inte varje datoranvändare ha egna program och eget antivirus. Det räcker att det virtuella molnet har det.

På samma sätt på jorden. Varje familj behöver inte ha egen bil, motorcykel, båt, förrådsutrymme, sommarhus, HD-projektor,swimmingpool osv.

Billiga bostäder kan byggas inom alla områden, med möjlighet att nyttja alla typer av lyxartiklar, när så behövs.

Ingen behöver gå arbetslös. När de verkliga arbetena tryter finns det alltid virtuella jobb på nätet att ta till.

Synpunkter på Internet om Internet:

Sanningen om internet
En sak är klar. Inget samtida fenomen är så genomgripande och så avgörande för vår tid i historien som internets uppkomst. För tonåringar och barn är nätet en helt naturlig del av världen. Internet förändrar samhället, vårt sätt att kommunicera, tänka om oss själva och varandra. Något som de flesta experter är eniga om är att de mänskliga drivkrafterna och behoven är konstanta. Och internet förändrar oss inte i grunden. Däremot hjälper det oss att tillfredsställa flera av våra behov på ett betydligt mer effektivt sätt än tidigare.

Vår sociala förmåga och vår vilja att förstå vår omvärld har aldrig ställts inför samma möjligheter till upptäckter och utveckling tidigare. Men den ställs också inför utmaningar som landar i hur vi vill att världen ska se ut. Precis som vanligt alltså. Under tiden fortsätter vi söka efter en sanning om internet. Eller i alla fall var vägen finns som leder till den. Kanske ligger svaret på samma plats som sanningen om människan – bland molnen?

– Kontorsuppgifter kan vi göra hemma, men vi kommer fortfarande att behöva träffas. Framtidens arbete handlar om att möta människor i verkligheten och göra tråkjobbet hemma. Kontoret blir en mötesplats. Människor behöver också samma sak som för tusen år sedan. De behöver vara nära någon och de behöver bry sig. Folk behöver fortfarande mötas.

Kraften från innovationer inom tv, bil och mobiltelefon sätts helt plötsligt i händerna på vanliga människor. Det har aldrig gjorts tidigare. Det är bara industrimagnater som haft råd. Det blir kunskapen och inte kapitalet som styr.

– Tekniken i sig kan inte vara ond eller god. Det är vi som människor som skapar den. Skolan står inför jättestora utmaningar. Det är inte lika självklart längre vem som är lärare och vem som är elev.

Tillbaka till Den Goda Staden!

Synpunkter!....